Požadavky stávkujících - před 33 lety

Autor: Jiří Hudeček <jihudecek(at)volny.cz>, Téma: 09. Stalo se v minulosti, Vydáno dne: 16. 08. 2007

Text, který opakovaně zveřejňujeme, vyšel na našich stránkách již před 6 lety. Malá připomínka "Gdaňských událostí r. 1980" a vzniku Solidarity v Polsku - stojí za zamyšlení, kam se naše (a polská) společnost za 33 let od srpna 1980 dostala.

V těchto dnech tomu bude 27 let, co se v Polsku, částečně v důsledku tíživé situace v zásobování (zejména zdražení masa 1. července 1980), utvořily 17. září 1980 "Nezávislé odbory Solidarita" (NSZZ Solidarność). Jedním z prvních kroků bylo zahájení stávek v řadě závodů, kvalitativním přelomem byl vznik Mezipodnikového stávkového výboru v gdaňských loděnicích (15. srpna 1980) a přijetí taktiky "okupačních stávek". Je docela zajímavé připomenout si dnes s odstupem času, jaké byly původní požadavky těchto stávkujících a zamyslet se nad tím, za které z nich by bylo možno stávkovat i dnes - a nejen v Polsku, a které byly spíše "politickým trikem" opozičních skupin z okruhu KOR, působících jako poradci stávkujících. (Těchto 21 požadavků se stalo základem dohody stávkujících s vládou, podepsané na po rozhovorech ve dnech 23.-31. srpna 1980.)

Tato připomínka spojení ekonomické a politické stávky může být chápána také jako jistý příspěvek k otázce včasnosti případné generální stávky v ČR (resp. "výbušnosti" situace u nás), která vyvolala dosti bouřlivou polemiku a diskusi na těchto webových stránkách..

Požadavky stávkujících, reprezentovaných Mezipodnikovým stávkovým výborem MKS (Międzyzakładowy komitet strajkowy)

Cílem výboru je zahájení rozhovorů, které by splnily očekávání stávkujících zaměstnanců. Jednou z prvních podmínek zahájení rozhovorů je odblokování telefonů.

Požadavky jsou následující:

1. Akceptance odborů, nezávislých na straně [PZPR] (tj. ratifikace konvence č. 87 Mezinár. organizace práce Polskou lid. republikou).

2. Zaručení práva na stávku a bezpečnosti stávkujících a těch, kdo jim pomáhají.

3. Chránit ústavně zaručenou svobodu slova, tisku a publikace, nepronásledovat nezávislé vydavatele a zdostupnit média pro všechny názory.

4. Vrátit předchozí práva

a) lidem propuštěným [z práce] r. 1970 a 1976,

b) studentům vyloučeným ze škol za provinění,

propustit politické vězně E. Zadpoczynskiego, J. a M. Kozlowské.

5. V rádiích informovat o vzniku MKS a jeho požadavcích.

6. Působit k vyvedení země z krize, k tomu [zajistit] přístup k plným informacím o situaci, umožnit všem diskutovat o programu reforem.

7. Stávkujícícím zaplatit stávku jako dovolenou z peněz [oficiálních] odborů.

8. Každému pracujícímu [tj. nejen ze závodů, združených v MKS] přidat k platu 2000 zlotých jako kompenzaci za růst živtoních nákladů.

9. Zaručit automatický růst mezd podle růstu cen a inflace.

10. Plně zajistit trh s potravinami, vyvážet výhradně [jejich] přebytky.

11. (Jako dočasné opatření) zavést lístky na maso a masné výrobky.

12. Snížit ceny vč. prodejen v TZW [=Tuzex].

13. Vedoucí kádry vybírat dle kvalifikace a ne podle stranické příslušnosti, zrušit privilegia členů strany [PZPR], MO [=policie], SB [státní bezpečnosti] - srovnat rodinné přídavky, zrušit speciální obchody.

14. Odchod do penze po odpracování 35 let, resp. ve věku 50 let pro ženy, 55 let pro muže.

15. Valorizace starších důchodů.

16. Zlepšit podmínky ve zdravotnictví vč. péče o pracující.

17. Zvýšit počet míst ve školkách a jeslích.

18. Mateřskou dovolenou [prodloužit] na tři roky.

19. Zkrátit dobu čekání na byt.

20. Diety ze 40 zl [zvýšit] na 100 zlotých a zvýšit odlučné.

21. Všechny soboty volné, v nepřetržitých provozech zavést kompenzace prodloužením dovolené nebo jinými volnými dny.

 

16.  8. 1980

 

Z rukopisného originálu, vystaveného v sídle ETUC (Evropské odborové konfederace) v Bruselu, přeložil J. Hudeček, v hranatých závorkách poznámky překladatele.