Klaus se jako prezidentský kandidát diskvalifikoval

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Vydáno dne: 07. 10. 2007

Prezident Václav Klaus podepsal v pátek 5. října zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, který schválila Poslanecká sněmovna a který prošel pravicovým Senátem téměř bez diskuse. Klaus připojil svůj podpis pod normu, o níž sám prohlásil, že její legislativní zpracování je nevalné.

Straně demokratického socialismu (SDS) je z dosavadního působení Václava Klause v prezidentské funkci známo, že je schopen a ochoten nepodepsat se pod zákon i za situace, kdy jeho vrácení Sněmovně před volbami znamenalo fakticky jeho zavržení. SDS z toho vyvozuje, že podpis prezidenta Klause pod zákonem tedy znamená jeho souhlas.

SDS vystupovala již v období příprav tohoto zákona proti jeho základním politickým východiskům a varovala před jeho společenskou nespravedlností a před důsledky, k nimž jeho realizace ve střednědobém horizontu povede. Schválenou a včera prezidentem podepsanou vládní pravicovou reformu považuje SDS za útok na sociální stát, který povede k dalšímu rozkladu české společnosti.

Pro SDS není podstatné, zda prezident zákon podepsal, protože mu osobně konvenuje nebo protože konvenuje pravicovým silám, které podporují jeho znovuzvolení. Podstatné pro nás je, že vědomě podepsal významný zákon na samotné hranici ústavnosti, který v Poslanecké sněmovně prošel jen minimální většinou hlasů pravice.

Pro SDS není klíčové, zda je prezident ochoten s radikální levicí mluvit. Klíčem k prezidentské funkci je pro nás společenské působení kandidáta, okolnost, zda je schopen být prezidentem pro všechny vrstvy společnosti.

SDS proto soudí, že se Václav Klaus jako kandidát na prezidentskou funkci diskvalifikoval.

Celostátní výbor SDS, 6. října 2007