Svoboda, Politkovská a Rusko

Autor: Jiří Hudeček <jihudecek(at)volny.cz>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 09. 10. 2007

V posledním týdnu se česká média dosti široce věnovala případu zavraždění ruské novinářky. Vnějším důvodem bylo první výročí od její smrti, převládajícím tónem komentářů jakési znechucení nad tím, že ruské bezpečnostní orgány sice již dopadly pravděpodobně realizátory vraždy, nevědí však dosud, kdo byl zadavatelem. Pro české komentátory většinou důkaz, že v Rusku není dost svobody a demokracie.

Trochu mne přístup českých médií překvapuje - nebylo by lépe začít doma? Zanedlouho to bude patnáct let, co maskovaný "veselý tanečník" zaútočil na tehdejšího předsedu KSČM Jiřího Svobodu, zjevně také s vražedným záměrem. Napadeného dělily od kritického zranění jen milimetry. Znají snad české bezpečnostní orgány už vykonavatele tohoto činu? Pokud vím, nikoliv. O případných zadavatelích ani nemluvě.

Pokud bychom se neomezili jen na vražedné útoky, jistě by také bylo dobré vědět, kdo provedl brutální útoky na Pavla Dostála a Jiřího Dolejše. Opět ovšem naše orgány nevědí nic ani o vykonavatelích, ani o možných objednavatelích těchto činů, ačkoliv měly na řešení těchto případů více než jeden rok.  - Znamená to snad, že by v české kotlině nebylo dost demokracie?

Asi by bylo dobré začít příslovečným "zametením před vlastním prahem".  Případ Politkovské nechme být, máme dost vlastních - a starších.

9. 10. 2007