Evropská levice proti ekonomické blokádě Kuby

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SEL, Vydáno dne: 22. 10. 2007

Valné shromáždění OSN bude 30. října hlasovat o rezoluci 61/11 „Nutnost ukončení ekonomické, obchodní a finanční blokády uvalené vládou USA na Kubu“. Evropská levice důrazně podporuje tuto rezoluci a žádá všechny evropské vlády, aby pro ni hlasovaly.

Helms-Burtonův zákon (1996) zostřil americkou blokádu Kuby a proměnil ji prakticky v ekonomickou válku. Podle údajů kubánské vlády dosáhly odhadované ztráty za 47 let od zavedení prvních sankcí částky 90 miliard dolarů. Důsledky sankcí jako obvykle zasahují nejvážněji řadové kubánské občany, především děti a ženy.

Blokáda Kuby je v rozporu s principy, na nichž je budována Evropská unie. EU by měla své chování vůči Kubě změnit, odstranit „společný postoj“, přijatý na nátlak USA, a zlepšit své vztahy s Kubou v oblasti politiky, ekonomiky a kultury.

Přijato Výkonným výborem Evropské levice v Lisabonu, 19.-21. 10. 2007 na návrh KSČM a SDS.
Anglický originál lze nalézt ZDE.