Základní informace o 2. sjezdu Strany evropské levice (EL)

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Tiskové zprávy, Vydáno dne: 15. 11. 2007

Schází se ve dnech 23. až 25. 11. 2007 Praze. O jeho konání bylo rozhodnuto na zasedání Výkonného výboru EL v Berlíně v lednu 2007. Organizací sjezdu byla pověřena Strana demokratického socialismu, s podporou KSČM. Jednání bude probíhat v prostorách Hotelu TOP v Praze-Chodově, sjezd je otevřený veřejnosti.

Konání sjezdu politické strany na evropské úrovni v jednom z „nových členských států“ EU je stále dosti výjimečnou událostí, po Evropských straně zelených je EL teprve druhou evropskou stranou, která se schází v některé ze zemí bývalého sovětského bloku.

Kromě delegátů (každá z členských stran a ze stran se statutem pozorovatele může vyslat celkem 12 delegátů, podmínkou je, aby v delegaci byla nejméně jedna polovina žen) je pozváno více na 100 hostů - vedle významných levicových osobností z české republiky, evropských i mimoevropských zemí jsou pozvány zástupci dalších politických stran na evropské úrovni, významných nadnárodních sdružení, nevládních organizací a z řady levicových stran světa. Pozvání těchto hostů vyjadřuje snahu EL po otevřenosti v politice a náš zájem informovat politickou veřejnost o naší činnosti, zdaleka ne vždy jde o strany či hnutí „ideově spřízněné“ nebo přímo spolupracující.

Mezi účastníky budou i významní ústavní činitelé jako prezident Republiky Moldova Vladimír Voronin, předseda italského parlamentu (a předseda EL) Fausto Bertinotti, spolupředsedové německé LEVICE (Die Linke) O. Lafontaine a L. Bisky, řada poslanců Evropského parlamentu, národních a regionálních parlamentů a členové regionálních vlád. Z české republiky se - vedle delegace pořádající Strany demokratického socialismu vedené jejím předsedou Milanem Neubertem - zúčastní také delegace pozorovatelské KSČM, vedená V. Filipem.

Sjezdu budou předcházet další jednání - ve dnech 22. a 23. 11. to budou zasedání nejvyšších řídících orgánů strany EL (Výkonný výbor, Rada předsedajících), a také Setkání žen EL 23. 11. (které bude mj. věnováno otázkám násilí na ženách a zvláštním důsledkům nestálých pracovních poměrů pro ženy.)

Hlavními body programu sjezdu jsou, kromě organizačně politických otázek (hodnocení činnosti od 1. sjezdu EL v Aténách v říjnu r. 2005, volby nových orgánů EL, projednání návrhů na změny Statutu) zejména projednání politických tezí, hodnotících současný stav politiky v Evropě a ve světě a otevírajících alternativní východiska, a dále řady rezolucí a prohlášení k aktuálním politickým otázkám. Pro maximální informovanost evropské veřejnosti se předpokládá přímý internetový přenos.

Předpokládaný časový harmonogram naleznete ZDE.

Aktuální informace o Straně evropské levice najdete TADY.