Buďme hnutím demokratické obnovy

Autor: Oskar Lafontaine <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Vydáno dne: 27. 11. 2007

Vystoupení spolupředsedy Die Linke Oskara Lafontaina na 2. sjezdu Strany evropské levice

Milé soudružky a soudruzi,

předávám vám pozdravy strany Die Linke z Německa.

Dovolte, abych vám poděkoval za naši stranu za veškerou spolupráci v posledních letech a prosím vás i o dobrou budoucí spolupráci. Dva roky jsme nově fúzovanou stranou a jsme na dobré cestě. Přejeme všem sesterským stranám, které se pokoušejí o něco podobného, hodně úspěchů.

Platí stará zásada: Dělnické hnutí je silné, když jsme všichni spolu. Když se roztříštíme, budeme pouze slabí. Chceme být stranou mezinárodního práva. Nerespektování mezinárodního práva je největším problémem světové politiky. Bez respektování mezinárodního práva nebude ve světě mír. A to, co platí uvnitř státu, tedy to, co zabezpečuje právo a mír, platí i o vztazích mezi státy. Respektování mezinárodního práva musí být základem naší mezinárodní politiky.

Musíme být politickou silou, která bude neustále poukazovat na to, že ekonomický řád rozhoduje o tom, zda nastane válka nebo mír. Naprosto vědomě tady připomínám velkého francouzského socialistu d'Esteho, který jednou řekl: „Kapitalismus nese s sebou válku, stejně jako mraky déšť.“ Války vyvolává právě nesprávný ekonomický řád. My jej tedy musíme nahradit tím správným.

Druhá myšlenka: Buďme tou politickou silou, která umožní ne omezenou volnou konkurenci, ale postaví proti ní řád. Taková neřízená konkurence znamená asociální mzdový a daňový dumping. Naše protiodpověď na to zní: minimální mzdy ve všech zemích Evropy. Chceme zakázat mzdový dumping, požadujeme minimální sociální standardy ve všech zemích Evropy, abychom konkurenci zabránili odcházet tam, kde jsou nejlevnější podmínky.

Třetí myšlenka: Buďme hnutím demokratické obnovy. Levice je věrohodná pouze tehdy, když je demokraticky obnovená. To znamená, že my nerespektujeme evropskou smlouvu, která by nepodléhala souhlasu všech národů Evropy. Musíme skončit s tím, abychom rozhodovali mimo a nad lidmi v Evropě. Demokratická obnova znamená ještě něco více. Jde o to, abychom zlepšili pracovní vztahy v Evropě. Práce bez řádné pracovně právní ochrany znamená vylučování lidí z demokratického života. Kdo neví, zda na konci měsíce bude mít peníze na obživu, na nájem či na účet za elektřinu, ten se nemůže plně účastnit demokratického života společnosti a svou vlastní budoucnost si nemůže plánovat. Chceme překonat tyto nejisté podmínky v oblasti práce. Chceme být stranou evropské obnovy!

V tomto slova smyslu přeji našemu kongresu úspěšný průběh.

(Poznámka: Převzato z fonozáznamu.)