Poděkování organizátorům 2. sjezdu EL

Autor: Milan Neubert <neubert(at)sds.cz>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 29. 11. 2007

V neděli skončil v Praze 2. sjezd Strany evropské levice. I když je na jeho hodnocení příliš brzy, už teď můžeme povědět, že na něm evropská radikální levice důstojným způsobem otevřela hledání alternativ celoevropského vývoje.

Sjezdová diskuse na jedná straně připomněla kořeny radikálního levicového hnutí, na straně druhé prokázala jeho současnou pestrobarevnost a schopnost naslouchat jiným názorům. Sjezd sám lze chápat spíše jako završení dvouletého období stabilizace Evropské levice, jako její svátek, jako veřejnou deklaraci záměrů, než jako prostor pro zevrubnou analýzu současného stavu Evropské unie.

Jako představitel hlavního organizátora, Strany demokratického socialismu, na tomto místě rád konstatuji, že reakce zahraničních účastníků v průběhu sjezdu i představitelů jednotlivých delegací a našich hostů po jeho skončení byly veskrze pozitivní. Potěšilo mne, že naše jednání sledovali po internetu i ti, kteří se na sjezd nemohli kvůli vzdálenosti, cestovním nákladům či omezené kapacitě jednacího sálu dostat. I od nich jsme dostali potěšující mailová sdělení.

Česká média se s naším sjezdem vyrovnala se zarytým mlčením. Přesto se jim však nepodařilo sjezd Evropské levice před českou veřejností dokonale odstínit. V tomto smyslu je pro nás největší odměnou skutečnost, že se množí dotazy, jak se stát individuálními členy Evropské levice v České republice, jak se nejlépe podílet na hledání alternativ dalšího českého, ale i evropského vývoje.

Úspěšný průběh našeho sjezdu by byl nemyslitelný bez neúnavného úsilí jeho dobrovolných organizátorů, a to nejen těch centrálních, ale všech, nezávisle na tom, zda se starali o přípravu před konáním sjezdu, o dopravu účastníků do místa setkání, o práci při registraci delegací, hostů a návštěvníků, o doprovázení jednotlivých delegací a hostů, o pořádkovou službu v prostorách sjezdu, o činnost zajišťovacích štábů a středisek.

Všem těm, kteří měrou větší či menší k průběhu našeho sjezdu přispěli, a to nezávisle na politické straně jejich původu či dokonce lidem stojícím mimo stranické struktury, bych rád touto cestou z celého srdce poděkoval a pověděl jim, že si jejich nasazení pro věc radikální levice nejen v České republice nesmírně vážím.

Hezký den všem

Milan Neubert, 29. 11. 2007