Vybojovat změny v Evropě

Autor: Waltraud Fritz-Klakl <(at)>, Téma: Strana evropské levice, Vydáno dne: 29. 11. 2007

Projev Waltraud Fritz-Klakl, zástupkyně Komunistické strany Rakouska ve Výkonném výboru EL na 2. sjezdu EL v Praze

Milé soudružky a soudruzi.

Evropská strana zelených se už více než před měsícem vydala ve Vídni na celoevropský jednotný vstup do nadcházejících voleb v EU. Nebyly přirozeně schváleny žádné společné obsahové dokumenty, což by pro zelené strany bylo více než zázrakem, ale vyzkoušeli si takříkajíc jednotný vzhled, který se nesmí mediálně podcenit.

Pro strany Evropské levice vyvstávají jiné otázky - otázky obsahové povahy. A čas běží. Už teď musíme začít s přípravami: zejména s vypracováním politického akčního programu.

Programu zaměřeného na politické iniciativy, který nám umožní spolupracovat i s jinými silami evropské levice. Potřebujeme akce, jejichž středobodem bude těžiště naší politické práce. Strany, sítě, aktivisté Strany evropské levice by se měli z našeho sjezdu být schopni vrátit a plně se moci věnovat prosazování našich společných politických záměrů. A v tomto úmyslu musí maximálně podporovat zvolené orgány strany.

EL za krátkou dobu své existence už uvedla do pohybu mnohé. Úspěchy se mají slavit, hlavně se však mají analyzovat. Úspěchy nemají sloužit jako ochranný štít, který by zakrýval naše slabiny. To naopak předpokládá důkladně se zabývat stávajícími nedostatky bez obviňování a pomluv. A mělo by to mít i důsledky, především v přijetí nutných zlepšení způsobu práce grémií EL.

Ústředním bodem naší orientace na další volby do Evropského parlamentu nesmí být ideologicky formované programové prohlášení, ale - dovolte mi ten výraz - dlouhý seznam přání, který bude formulován formou požadavků a bude na konci obsahovat, co je pro nás dobré a drahé.

To co potřebujeme, je soustředit se na pár málo, pro nás všechny významně důležitých politických bodů, stejně jako na návrhy, jak lze změny v Evropě prosadit akcemi na všech úrovních, intervencemi ve všech grémiích, vytvářením co největších společenských spojenectví.

Tak například všechny strany EL odmítají plánovanou smlouvu o evropské ústavě a vedení EL přijalo tomu odpovídající usnesení ve všech zemích EU vést, popřípadě podporovat kampaně za referendum. V takové diskusi budeme moci své "NE" zleva argumentovat a zdůvodnit. V této kampani můžeme do diskuse nabídnout své alternativy k neoliberální Evropě, kterou předepisuje Lisabonská smlouva.

Rozhodnutí vedení EL vést kampaň za referendum v co nejvíce zemích EU se díky přípravě pražského sjezdu dostalo trochu do pozadí. To se musí změnit, počínaje dneškem.

Ano, naše představy a návrhy týkající se cesty alternativního evropského vývoje jsou ještě často příliš abstraktní a obecné. To má své příčiny a důvody: vypovídá to jak trochu o naší síle či lépe řečeno o nedostatku síly, tak ale také o tom, co dlouho formovalo naše politické jednání a náš politický profil: zásadní odmítnutí a tečka.

Teprve před několika lety, pod vlivem sociálního hnutí, se levice odvážila ze své principiální kritiky vyvinout radikální alternativy, které jsou také vhodným přístupem ke globálním změnám s neoliberálním znaménkem, a tím ke změněným podmínkám levicové politiky.

Tento proces dosud probíhá, vždyť teprve sotva začal. Je jen na nás, zda neuvázne či se docela nezarazí.

V Rakousku se pro referendum vytvořila levicová platforma již více než 20 organizací. Přes nacionalistické vytváření nálad ze strany extrémní pravice, podporované a vedené největším rakouským deníkem, který vycítil svou šanci, poštvávat znovu proti migrantům, proti vstupu Turecka do EU a proti evropské integraci a rovněž požadovat referendum.

Rakouské vládní strany a Zelení chtějí ratifikovat smlouvu co nejrychleji. Komunistická strana Rakouska podporuje levicovou platformu za referendum o smlouvě EU. Říkáme: ne proti Evropě, nýbrž kvůli Evropě je nutné říci "NE" vládní smlouvě.

Jsme toho mínění, že důrazně vedená kampaň za referendum ve všech státech EU a vyložení našich důvodů pro odmítnutí vládní smlouvy by byla dobrým startem pro politické vymezení se EL ve vztahu k volbám v EU.