Protest pracovníků ve školství by měl vzít Parlament vážně

Autor: Vít Stanislav <vitstanislav(at)volny.cz>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 05. 12. 2007

Čím dříve pomůžeme prosadit spravedlivé požadavky škol, tím dříve se budou děti ve školách klidně a kvalitně vzdělávat!

Ve školství se nemohou prosadit nové školní vzdělávací programy bez spravedlivého mzdového ohodnocení pedagogických i nepedagogických pracovníků. Omezují se prostředky na provoz škol. Probíhající školská reforma není finančně zabezpečena.

Proto požadavky, vznesené dnes na demonstraci před Ministerstvem školství a před Parlamentem, je zapotřebí podpořit.

Ti, kteří obviňují školy, že vstupem do stávky si berou děti jako rukojmí, zřejmě nevědí, o čem mluví. Tímto nesmyslným srovnáním práva na stávku se zločinem hrubě pracovníky ve školství urážejí.

Pokud se situace nezlepší, dojde k další, možná dlouhodobější stávce. To určitě bude mít za následek nejen výpadek ve výuce dětí, ale dotkne se to mnohem více života rodičů. Proto je třeba tyto požadavky prosadit co nejdříve.

To, že se učitelé významně ozvali, není jen jejich soukromá věc.

Jejich požadavky směřují ke zlepšení úrovně vzdělanosti a vychovanosti dětí, svých žáků. To by především rodičovská veřejnost měla vzít za své a učitele podpořit.

I tím, že se takových demonstrací s učiteli zúčastní.

Nenechme je v tom osamocené.

Vít Stanislav, učitel, SDS Praha