Česká televize: Dobrá zpráva - žádná zpráva?

Autor: Jan Ritter <(at)>, Téma: Okolní události naąima očima, Zdroj: Haló noviny, Vydáno dne: 05. 12. 2007

2. sjezd Strany evropské levice (SEL), na jehož organizačním zajištění jsem se podílel jako jeden ze skupiny dobrovolníků, byl pro mne nevšedním zážitkem. Těžko pochybovat o jeho celoevropském i domácím vnitropolitickém významu - už jen z hlediska ověření možností širší spolupráce na levém křídle českého politického spektra.

Mezi zahraničními účastníky byla řada europoslanců a dalších osobností v čele s předsedou italského parlamentu Bertinottim. O to víc bil do očí nezájem zejména veřejnoprávních elektronických médií o jeho zpravodajské pokrytí. Reportéři České televize byli na sjezdu přítomni a natáčeli, ve zpravodajství se však nic neobjevilo. Redakce televizních Událostí dala v sobotu 24.11. po zpravodajství ze sjezdu ODS přednost informaci o přijímačkách na vysoké školy nanečisto a šotu o historických mapách ! Kde skončí jejími kameramany na sjezdu natočený materiál? Snad ne v jejích smutně proslulých ironických montážích?

O důvodech se můžeme jen domýšlet. Vždy pohotové zpravodajství ČT ze srazů například neonacistů nebo řádění fotbalových fanoušků hovoří samy za sebe. Účastníci rokování v pražském hotelu TOP měli z tohoto úhlu pohledu smůlu. Projevili jen příkladnou politickou kulturu - v tichosti přicestovali, bez dramatických neshod nebo protestů politických odpůrců věcně jednali a stejně spořádaně se rozjeli domů. Nic skandálního, co by zajímalo oko a ucho bulváru, se zde nekonalo!

K uspokojivému informování i o takových pozitivních jevech na politické scéně má Redakce zpravodajství a publicistiky ČT zřejmě ještě daleko. Zkusme v této souvislosti požádat někoho o rozhovor. Čtenáře Haló novin, dlouhodobě nespokojené s jejím přístupem k radikální levici vůbec, by jeho vysvětlení k tomuto nejnovějšímu konkrétnímu případu jistě zajímalo. Lepší komunikace je i zde prvním předpokladem k nápravě.

Jan Ritter, člen SDS, Praha

Haló noviny, 4. 12. 2007