Otevřený dopis poslankyním, poslancům a senátorům Komunistické strany Čech a Moravy

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Vydáno dne: 05. 02. 2008

Dámy a pánové, vážení přátelé,
obracíme se na Vás s výzvou, abyste svůj hlas při volbě prezidenta České republiky dali profesoru Švejnarovi. Jak jste již asi informováni, jeho privatizační strategie, která ovšem v 90. letech nezískala potřebnou politickou podporu, nezapomínala na vybavení penzijního systému důležitými zdroji z privatizovaného majetku, které by později mohly přispět pro udržení dostatečně vysokých penzí i z těchto zdrojů.

Srovnání těchto klíčových a základních postojů k zájmům a právům neprivilegovaných u jednotlivých kandidátů je po našem soudu důležitější než dílčí rozdíly v postojích k otázkám krátkodobým a dočasným a vypovídá více o celkovém světonázorovém zaměření příslušné osobnosti.

Zamyslete se prosím nad tímto našim argumentem.

schváleno na členské schůzi Místní organizace (MO) České strany sociálně demokratické v Chrudimi dne 17. 1. 2008 schváleno na schůzi Okresního výkonného výboru (OVV) České strany sociálně demokratické v Chrudimi dne 24. 1. 2008

za OVV a MO ČSSD v Chrudimi :

JUDr. Miroslav Tejkl
statutární místopředseda OVV ČSSD
člen Krajského výkonného výboru ČSSD v Pardubicích


Reakce SDS:

Vážený příteli Tejkle,

děkuji za zaslání otevřeného dopisu zastupitelům KSČM v Parlamentu České republiky, kteří se budou aktivně účastnit nadcházející volby hlavy českého státu. Rádi ho na našich internetových stránkách zveřejníme – už jen proto, že s argumentací chrudimské organizace ČSSD v zásadě souhlasíme.

Byl bych však rád, aby si kolektiv Vaší organizace dobře uvědomil, že se obsah dopisu dotýká jen části problémů, které jsou nejen v souvislosti s volbou prezidenta ČR ve hře. Už jenom způsob nominace kandidáta Jana Švejnara považuji já osobně za nešťastný, který rozhodně není žádoucím modelem spolupráce dvou navzájem se respektujících opozičních levicových stran a který naopak dost vypovídá o stavu komunikace mezi ČSSD a KSČM.

Budete-li se ještě k prezidentské volbě i ke svému otevřenému dopisu vracet, zamyslete se prosím i nad širšími aspekty možné spolupráce na levé straně politického spektra.

Za Stranu demokratického socialismu – sloučené Strany Levého bloku a Strany demokratické levice, které jsou rovněž zmíněny v „bohumínském usnesení“ ČSSD,

se srdečným/soudružským pozdravem

Milan Neubert