Stanovisko SDS k průběhu prezidentské volby

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Vydáno dne: 11. 02. 2008

Strana demokratického socialismu (SDS) konstatuje, že dosavadní průběh volby prezidenta republiky prohloubil nedůvěru veřejnosti k českému parlamentnímu systému. Poukázal jak na současný reálný stav celé politické reprezentace, tak na tristní situaci české levice.

SDS trvá na tom, že ČSSD i KSČM podcenily včasné společné hledání vhodného levicového kandidáta na tuto funkci. Přes tuto skutečnost se však podle SDS potvrdila možnost dosažení konsensu levicových i části středových politických sil a ukázala jejich schopnost společně čelit zvyšujícímu se tlaku pravice v čele s ODS, snažící se uchopit veškerou moc ve státě.

SDS vyzývá KSČM a ČSSD, aby intenzivně a se vzájemným respektem jednaly o návrhu společného kandidáta na funkci prezidenta republiky s cílem zabránit dalšímu zvolení Václava Klause, čestného předsedy ODS, a předejít tak totálnímu ovládnutí českého polického systému ze strany ODS.

Předsednictvo CV SDS, 11. 2. 2008