Stanovisko SDS k uznání samostatnosti Kosova

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Vydáno dne: 22. 02. 2008

Když se před téměř devíti lety rozhodovalo o „humanitárním“ bombardování Jugoslávie, protestovala 24. března 1999 Strana demokratického socialismu (SDS) jak proti chystanému útoku NATO proti svrchovanému státu, tak proti změněné roli severoatlantické aliance - od obránce mezinárodního práva k nástroji účelového prosazování mocenských zájmů silou. A to vše navíc bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN.

Jugoslávie měla být bombardována proto, že údajně nepřiměřeně postupovala vůči albánským separatistům, zatímco např. Turecko, členský stát NATO, nebylo za celou dobu existence aliance donuceno ani uznat kurdský národ.

Letecké a raketové útoky proti vojenským a zejména civilním cílům tehdy ještě suverénní Svazové republiky Jugoslávie SDS odsoudila jako porušení norem mezinárodního práva, které nelze ospravedlnit žádnou účelovou doktrínou. Při této příležitosti jsme současně vyčetli sociálně demokratickým vládám Francie, Německa, Itálie, Velké Británie a České republiky skutečnost, že k útokům na Jugoslávii daly svůj souhlas.

S ohledem na dnešní vývoj v Kosovu se ukazuje, že Evropská unie nevyužila uplynulých let k původně slibované společenské stabilizaci v regionu a k nalezení přijatelného řešení. Jediným výsledkem oněch devíti let je totální změna demografické struktury Kosova a tichý přerod albánských separatistických extremistů ve váženou politickou stranu, která pokračuje v destrukci stávajícího uspořádání. Navíc je dnes zřejmé, že všechny tehdy oficiálně uváděné argumenty byly falešné a sloužily jen jako záminka k prosazení geopolitických záměrů především USA.

Z těchto důvodů SDS soudí, že mezinárodní uznání samostatného Kosova by bylo strategickou chybou, která bude mít negativní důsledky nejen pro nejbližší okolí nového státního útvaru, ale i pro širší mezinárodní souvislosti – stačí vzít v úvahu Srby a Chorvaty v Bosně a Hercegovině, Kurdy v Turecku a Iráku, Abcházy v Gruzii, Turky na Kypru, Basky ve Španělsku nebo Podněsterskou republiku v Moldávii. Pokud by tyto konflikty byly řešeny také jednostranně nebo silou, povede to k další relativizaci mezinárodního práva.

Předsednictvo CV SDS, 22. 2. 2008