KSČM k výročí 21. srpna 1968

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Vydáno dne: 23. 02. 2008

Dokument přijatý Výkonným výborem ÚV KSČM v srpnu 1998 k 30. výročí byl publikován se čtyřletým zpožděním v Haló novinách 21. 8. 2002 pod názvem "K 21. srpnu 1968". Červeně vyznačená pasហnebyla v HaNo zveřejněna.

Datum 21. 8. 1968 je součástí československé, ale i evropské historie, kterou nelze vytrhnout z celkových souvislostí. Neblahé události srpna 1968 v Československu byly spojeny s působením řady sil.

Byly poznamenány především tehdejším blokovým rozdělením Evropy i světa. Výrazná část členů a představitelů KSČ s podporou většiny společnosti usilovala v předchozím období o překonání společenských nedostatků a chyb minulosti, o nastartování nového ekonomického rozvoje a širokou demokratizaci společnosti. Většina společnosti si přála lepší, efektivnější socialismus. Komunistická strana měla tehdy v ČSSR důvěru většiny občanů, danou především relativně nejstabilnější sociální i ekonomickou úrovní země ve srovnání s ostatními státy Varšavské smlouvy. Některá uskupení v ČSSR sice i tehdy skutečně usilovala o převrat a změnu společenského systému, nikoli o demokratizaci socialismu, ale neměla širokou podporu občanů ČSSR.

V kontextu blokového rozdělení Evropy měl násilný zásah vojsk Varšavské smlouvy, provedený ostatně za tichého souhlasu USA, jeho realizátorům zaručit setrvání našeho státu v rámci tzv. sovětského bloku. Na úspěchu výraznější demokratizace socialismu v tehdejší ČSSR nemělo zájem ani vedení SSSR, ani západní mocenská uskupení. Tento nedemokratický krok doslova šokoval většinu občanů ČR, včetně mnoha tehdejších členů KSČ. Násilný vstup vojsk posloužžil spíše ku prospěchu zemí kapitalistické orientace. Zablokoval perspektivu dalšího postupu k sociálně spravedlivější, demokratičtější socialistické společnosti. Přispěl ke ztrátě důvěry v komunistickou stranu a spolu s prověrkami v období tzv. normalizace postavil proti KSČ i mnohé její členy, kteří se jinak zejména s jejím sociálním programem plně ztotožžňovali (řada z nich vstoupila do komunistické strany znovu po roce 1989).

Přes dočasné udržžení poměru sil a rovnováhy v mezinárodním měřítku, které respektovaly i velmoci NATO, srpnový vstup vojsk česká společnost nepřijala a jako celek se s ním neztotožžnila. Stín mocenského zásahu pak hluboce ovlivnil možžnosti rozvoje socialismu u nás a negativně ovlivnil i postavení levice v celé Evropě.