STANOVISKO k událostem po přijetí ústavního zákona o změně názvu ČSSR

Autor: Jiří Hudeček <jihudecek(at)volny.cz>, Téma: 09. Stalo se v minulosti, Vydáno dne: 28. 03. 2008

Stanovisko, přijaté ustavujícím sjezdem KSČM 31. 3. 1990

Jsme pro plné respektování suverenity a svébytnosti České republiky a Slovenské republiky ve společném federativním státě, pro rovnoprávnost a všestranný rozvoj všech národností i etnických skupin. Projevy šovinismu a nacionalismu, ať se objevují na kterékolivstraně, k řešení vážných politických problémů nepřispívají. Tyto problémy je třeba řešit uvážlivě, bez emocí, s vysokou politickou kulturou, v duchu tolerance a vzájemného porozumění. K takovému přístupu vyzýváme všechny své spoluobčany.
Delegáti ustavujícího sjezdu KSČM