SDS proti aroganci moci

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Vydáno dne: 02. 07. 2008

Evropské politické elity začínají mít vážné problémy. Když totiž svá rozhodnutí předloží k demokratickému vyjádření, narazí. Odhalí se přitom jednoduchá skutečnost, že jejich návrhy vznikaly za zády veřejnosti. Díky aroganci moci tak byla odmítnuta Evropská ústava i Lisabonská smlouva.

Česká politická elita se chová podobně. Nezávisle na právě zformované politické vládě bezohledně prosazuje například asociální a krátkozrakou reformu veřejných financí nebo umístění americké vojenské základny v českých Brdech.

Politické elity v EU i v ČR tak dnes stojí před dilematem, jak své plány dále prosazovat. Odmítnou-li možnost vytvářet své návrhy v rámci celospolečenské diskuse, nezbude jim než buď využívat nelegitimních metod typu „nákupu“ poslanců nebo zcela změnit stávající demokratické mechanismy.

Strana demokratického socialismu prosazuje demokratické řešení. Deficit demokracie v EU i v ČR je třeba řešit širším zapojením veřejnosti do rozhodovacích procesů. Jiné řešení je pro nás nepřijatelné. Neradi bychom se znovu dostali do situace, že bychom jednou usilovali pouze o demokratizaci společenských poměrů.

Předsednictvo CV SDS, 30. 6. 2008