Vezmi svůj život zpět do vlastních rukou! Bojujme společně proti nejistotám!

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SEL, Vydáno dne: 21. 07. 2008

Prohlášení, přijaté účastníky 3. Letní univerzity Evropské levice v Paříži.

Chcete pracovat 65 hodin týdně a pravděpodobně až do 70 let?
Nebo chcete žít lepší život, mít stálou práci a slušný výdělek?

Pravicové i sociálně-demokratické vlády, úřady EU, finanční trhy a nadnárodní korporace „nabízejí“ to prvé. My naopak navrhujeme bojovat za to druhé. Naše současnost je mnohdy a mnohde tristní. A jaký máme výhled do budoucnosti? Ještě nejistější, než dnes. Nejistoty nejsou výjimkou, ale předem naplánovaným osudem pro mnoho milionů žen, mužů a mladistvých, kteří nevidí do budoucnosti žádný důvod, pro co žít a již nyní se potýkají s mnoha nejistotami.

Do prekérní situace se lze dostat v dúsledku neoliberální politiky. V některých zemích EU bývá obvyklé, že až 50% výdělků se pohybuje pod hranicí bídy. Je to nový systém nadvlády, založený na pocitu lidské nejistoty a strachu o to, co přinese zítřek: Pracuj rychle a hodně, ale jen když tě vyzvou a jen pár dnů v měsíci. Nebo pracuj stále, dnem i nocí, rychle, rychleji a víc. Pracuj a zůstaň v chudobě!
Zvláště ženy jsou prvními oběťmi této neblahé politiky, a to díky charakteristické roli ve svém profesním životě, který musí načas přerušovat z důvodu těhotenství a výchovy dětí: obecně nižší platy, druhé zaměstnání, obtíže při hledání zaměstnání po dovršení 50let věku a v neposlední řadě také nižší důchod.

Už nemusíte stát v úžasu nad tím, co vás potkává, pokud jste schopni aktivního odporu. Ptejte se sami sebe, jak bojovat s nejistotami! Vezměte svůj osud do vlastních rukou!

Požadujte:

Chceme a požadujeme, aby rozpočet EU zohlednil nutnost nového sociálního a udržitelného rozvoje ve všech nových státech EU za účelem zlepšení životní úrovně v zemích střední a východní Evropy. Zavedení Eura do těchto zemí se nesmí stát příčinou prohlubování nerovností a zrušení sociálního smíru.
Během posledních 10 let došlo k transferu 8,6% HDP v Evropě z rukou pracujících do rukou kapitálu. To musí být zastaveno a musí být nastaven opačný kurs.
Jasné NE od lidí účastnících se referend konaných ve Francii, Holandsku a Irsku ohledně "Evropských smluv" a jejich politice soutěže, která plodí bídu a sociální nejistotu, ukazuje, že sociální a politický protest v Evropě narůstá.
Musíme se tedy spojit do jednotně sílícího proudu, sjednotit stavy od nejnižších po střední, odbory, různá politická hnutí a levicové síly v boji proti zbídačování a nejistotám.
Je nezbytně nutné začít hned teď!
Nedzadržujte v sobě hněv. Mluvte otevřeně ke svým kolegům na pracovišti, sousedům v místě bydliště, postavte se na odpor, organizujte protesty!
Společně s Evropskou levicí a socialistickými hnutími je lepší život možný!

Překlad JŠ