Poselství občanů předsednictvu Ústředního výboru Komunistické strany Československa

Autor: Pavel Kohout <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Zdroj: Literární listy, Vydáno dne: 03. 08. 2008

26. července 1968 vyšlo zvláštní číslo Literárních listů s textem, který měl podpořit československé vedení před setkáním se sovětskými představiteli v Čierne pri Čope. Autor textu Pavel Kohout (patrně inspirovaný Josefem Smrkovským) ho nakonec také spolu s Jiřím Hanzelkou přečetl v Československé televizi. Text poselství podepsalo údajně přes milion občanů - první signatáři byli zveřejněni spolu s textem v mimořádném vydání LL - díky tomu se mohou jevit dnešní protisocialistické postoje některých z nich dost legračně. (mn)

Soudruzi,
píšeme vám v předvečer vašeho setkání s politbyrem ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu, na kterém budete jednat o osudu nás všech. Jako užž mnohokrát v historii lidstva, bude o žživotní cestě miliónů rozhodovat několik mužžů. Je to t잾ké a chceme vám to ulehčit svou podporou.

Dějiny naší země v posledních staletích jsou dějinami nesvobody. S dvěma krátkými přestávkami jsme byli odsouzeni utvářet svou národní existenci ilegálně, několikrát jsme stáli na pokraji záhuby. Proto naše národy tak horoucně pozdravily demokracii, kterou nám přineslo osvobození v roce 1918.

Byla to neúplná demokracie, protožže nepřinesla svým občanům politickou ani sociální jistou. A přece to byla v první řadě dělnická třída, která ve dnech Mnichova nejkonkrétněji manifestovala své odhodlání ubránit svůj stát před zkázou.

Tím dychtivěji pozdravily naše národy socialismus, který nám přineslo osvobození v roce 1945. Byl to neúplný socialismus, protožže nedal svým občanům občanskou ani tvůrčí svobodu. My jsme ji však úporně hledali a začali nalézat po lednu tohoto roku.

Nadešel okamžžik, kdy se naše vlast po staletích stala opět kolébkou nadějí, nikoli pouze našich. Nadešel okamžžik, kdy můžžeme podat světu důkaz, žže socialismus je jediná skutečná alternativa pro celou civilizaci.

Očekávali jsme, žže tuto skutečnost přivítá se sympatií především celé socialistické společenství. Místo toho jsme obžžalováni ze zrady. Dostáváme ultimata od soudruhů, kteří kažždým vystoupením víc a více prokazují neznalost našeho vývoje a naší situace. Jsme obviňováni ze zločinů, které jsme nespáchali. Jsou nám podkládány úmysly, které jsme neměli a nemáme.

Visí nad námi hrozba nespravedlivého trestu, který, ať by měl jakoukoli podobu, zasáhne jako bumerang i naše soudce, zničí naše úsilí a především tragicky poskvrní myšlenku socialismu všude na světě a na dlouhou řadu let.

Soudruzi,
je vaším historickým úkolem zabránit takovému nebezpečí! Je vaším posláním přesvědčit vedoucí představitele KSSS, žže obrodný proces v naší zemi musí být doveden do konce tak, jak to odpovídá zájmům naší společné vlasti i zájmům pokrokových sil na všech kontinentech.

Vše, oč usilujeme, dá se shrnout do čtyř slov:

SOCIALISMUS!  SPOJENECTVÍ!  SUVERENITA!  SVOBODA!

V socialismu a spojenectví je naše garancie bratrským zemím a stranám, žže nepřipustíme vývoj, který by ohrožžoval skutečné zájmy národů, v jejichžž svazku přes dvacet let čestně bojujeme za společnou věc. V suverenitě a svobodě je naopak garancie naší zemi, žže se nebudou opakovat t잾ké chyby, které ještě před nedávnem hrozily vyústit v krizi.

Vysvětlete svým partnerům, žže extrémní hlasy, které tu a tam zaznívají v našich domácích diskusích, jsou právě produktem policejně byrokratického systému, jenžž tak dlouho dusil tvůrčí myšlení, až zahnal řadu lidí do vnitřní opozice. Přesvědčte je bezpočtem příkladů, žže autorita strany a pozice socialismu u nás jsou právě dnes nesrovnatelně silnější nežž kdykoli v minulosti.

Řekněte jim, žže potřebujeme demokracii, klid a čas, abychom byli lepšími socialisty a důstojnějšími spojenci nežž kdykoli dřív!

Prostě promluvte jménem lidu, který v těchto dnech přestal být pojmem a stal se znovu silou, jež vytváří dějiny.

Soudruzi Barbírku, Biľaku, Černíku, Dubčeku, Koldere, Kriegle, Pillere, Rigo, Smrkovský, Špačku a Švestko, soudruzi Kapku, Lenárte a Šimone,

je možžné, žže ne všichni zastáváte ve všem stejný názor. Někteří z vás, přestožže spoluvybojovali leden, jsou ostře kritizováni za své předlednové chyby. Takový je úděl politiků, a sedm měsíců od ledna prokázalo, žže tuto kritiku nehodlá nikdo přeměnit v krevní mstu. Bylo by tragické, kdyby osobní pocity kohokoli z vás převládly nad zodpovědností, kterou v této chvíli nesete za 14 361 000 lidí, mezi n쾞 bytostně patříte i vy sami.

Jednejte, vysvětlujte, ale jednotně a bez ústupků obhajte cestu, na kterou jsme vyšli a se které žživi nesejdeme.

Budeme v příštích dnech s napětím hodinu od hodiny v duchu sledovat vaše jednání. Čekáme netrpělivě na vaše zprávy. Myslíme na vás. Myslete na nás! Píšete za nás osudovou stránku dějin Československa. Napište ji s rozvahou, ale především s odvahou.

Ztratit tuto jedinečnou šanci by bylo naše neštěstí a vaše hanba. Věříme vám!

Vyzýváme současně všechny spoluobčany, kteří s námi souhlasí, aby podpořili toto poselství!

V Praze dne 26. července 1968

LL zvláštní číslo, 26. července 1968


Poznámka SDS:

Druhou stranu mimořádných LL s prvními signatáři Poselství si můžžete prohlédnout ZDE (339 kB).