Šilhán: Invaze v roce 1968 byla přípravou na válku

Autor: Věnek Šilhán <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Zdroj: Právo, Vydáno dne: 05. 08. 2008

PRAHA (ČTK) - Invaze sovětských vojsk a jejich spojenců v srpnu 1968 do Československa nebyla vyvolána obavami z kontrarevoluce nebo o socialismus - Sovětský svaz Leonida Brežžněva obsadil území, které bylo v plánech jeho maršálů nástupním prostorem ke třetí světové válce.

Tvrdí to Věnek Šilhán, který po invazi a vysočanském mimořádném sjezdu KSČ Alexandra Dubčeka, který byl internován, zastupoval v čele komunistické strany.

Rozkaz k vypracování invaze vojsk do Československa byl ve Varšavském paktu podle Šilhána vydán 12. února 1968. Kdyžž Brežžněv navštívil Prahu při výročí února 1948 a objímal se s Dubčekem, musel vědět, žže jeho maršálská kamarila užž rozpracovává plán invaze.

V srpnu se pak statisíce vojáků daly do pohybu, protožže příprava 3. světové války, kterou považžovalo sovětské vedení stále za reálnou, zahrnovala i obsazení ČSSR. Není náhoda, žže tzv. moskevský protokol, který měl invazi legalizovat, má na jednom z prvních míst armádu. „Byli tu 20 let, a kdyby se blok nerozpadl, tak by tady byli dodnes,“ zdůraznil.

Brežžněvovo vedení se podle Šilhána opakovaně pokoušelo v Československu umístit několik sovětských divizí užž v době, kdy byl prezidentem Antonín Novotný. Ten to ale odmítal s tím, žže by lidé nepochopili, proč tu mají být sovětští vojáci, kdyžž Československo vydává tolik peněz na více nežž dvěstětisícovou armádu. Novotný věděl, žže se kolem něj tvoří klika, která by ho chtěla donutit k souhlasu, proto byl nakonec rád, žže odchází.

O těchto snahách museli vědět i protagonisté Pražžského jara 1968, soudí Šilhán. Snažžili se proto nedrើdit medvěda. „Ten medvěd ale užž byl rozhodnutý, žže po tom selátku skočí a žže ho roztrhá.“

Právo, 4. 8. 2008, Věnek Šilhán