Volte voly, volte krávy, jen nevolte klerikály

Autor: ©těpán Kotrba <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Zdroj: Britské listy, Vydáno dne: 15. 10. 2008

Břitké heslo předvolebního klání první republiky ukazuje razanci, s jakou se dřív vedla kampaň. Proti tomu jsou xenofobní výpady ústeckého hejtmana Šulce (ODS) „Makejte, gádžové,“ zvěčněné na billboardech v Ústí, Litvínově a Mostě, jen ubohou náhražkou. Koho ale zvolit? Patriotismus se projevuje nikoliv velkohubým vlastenčením či nenávistí k cizincům či „nepřizpůsobivým“, ale nesobeckou láskou a obětavostí pro všechny potřebné. Trpělivostí a pracovitostí. Ti, kteří chtějí rychle zbohatnout, nemají v politice co dělat.

Nechtějte po politicích víc, než chcete po sobě. Nejsou svatí a nemohou být. Jsou stejně poctiví jako vy. Pro ty, kteří se neorientují v lokálních slibech ani ve velkých, pod koberec zametaných kauzách, mám několik drobných nápověd.

Proč vám neradím, koho volit:? Protože vy to víte nejlíp. Víte, kterým politikům jste věřili a kteří vás zklamali. Víte, kteří jen slibovali a pak se napakovali. Víte, kterým věřili novináři až tak nekriticky, že namísto poctivé žurnalistiky jim dělali reklamu. Víte, kteří politici pracovali pro lidi a s lidmi, a kteří zastupovali jen zájmy bohatých a mocných. Víte, kteří politici si vytrpěli úsměšky, dehonestace, kriminalizaci a mediální štvanice na svou osobu jen proto, že si dovolili zastávat se těch, kteří to potřebují nejvíc.

Proč nevolit klerikály? Protože vaši dědové a otcové měli pravdu. Pro klerikály je 270 miliard za majetek církví víc než království nebeské. Pro klerikály jsou cikáni vředy, ne občané ve složité a bez pomoci neřešitelné sociální situaci. Pro klerikály je kostel víc než obec. Pro klerikály je církev víc než stát. Klerikálové nevědí, zda jsou následovníci chudého a pomáhajícího Krista nebo penězoměnců, kteří pomáhají jen sami sobě a kostel je jim jen úkrytem, aby jim nepršelo na hlavu. Klerikálové nevědí, jestli jsou pro Evropu nebo proti ní, pro válku nebo pro mír, pro soucit nebo pro sobectví. Neváhají válčit pro prospěch i na druhém konci světa. Neváhají omezovat vaši svobodu rozhodnutí ve jménu svého náboženství, i když by v něj nevěříte. Chtějí po druhých drakonickou morálku, sami jsou ale schopni jednat amorálně. Jsou pro cokoliv, co jim zajistí podíl na moci - už od Msgr. Šrámka. To se ovšem netýká všech poctivých,. skromných a pracovitých křesťanů, kterých už není zase tolik, to se týká jen a jen politických klerikálů. Poctivým, skromným a pracovitým křesťanem či věřícím jiné církve, obce či náboženského společenství může být člen kterékoliv strany v této zemi. Žádná (ani komunisté) nedeklarovala odpor vůči věřícím ve svých řadách nebo na své kandidátce. Všechny (včetně komunistů) na svých kandidátkách věřící mají. Ale jen klerikál může být a chce být klerikálem.

Proto vám neradím, koho volit. Nicméně volte. K volbám určitě jděte. Volte třeba voly, volte třeba krávy, jen nevolte fašisty a klerikály.

Autor prohlašuje, že nekandiduje na žádnou funkci, nežádá ani nežádal o veřejné prostředky, nemá s žádnou radnicí ani se státem uzavřenou žádnou smlouvu a nemá na výsledku těchto voleb žádný jiný osobní zájem. Své názory říká otevřeně bez ohledu, zda se tím někomu zalíbí nebo znelíbí. Většinu politiků zná za svou dlouholetou žurnalistickou praxi déle, než by jim to bylo milé, a mnozí se v tomto textu poznají. Nalevo i napravo.

Britské listy, 13. 10. 2008, Štěpán Kotrba