Kapitalističtí hlupáci

Autor: Joseph E. Stiglitz <(at)>, Téma: 07. Střípky z internetu, Zdroj: Britské listy, Vanity Fair, Vydáno dne: 27. 12. 2008

Pravda je taková, že většina individuálních omylů odkazuje na jeden jediný: Víru, že se trhy samy přizpůsobí a že role vlády by měla být minimální. Když se Alan Greenspan během slyšení na Capitol Hill ohlížel zpět, řekl nahlas: „Našel jsem chybu.“ Kongresman Henry Waxman mu odpověděl: „Jinými slovy, zjistil jste, že váš světový názor, vaše ideologie, byla špatná; že nefungovala.“ „Absolutně přesné,“ řekl Greenspan. Když se Amerika spolu s větší část světa držela této chybné ekonomické filozofie, situace, v níž se nyní nachází, se stala nevyhnutelnou.

Přiznat historii její zásadní význam, píše laureát Nobelovy ceny Joseph Stiglitz v lednovém vydání magazínu Vanity Fair. Ve své analýze identifikuje pět zásadních omylů, k nimž došlo během úřadování Reagana, Clintona a Bushe mladšího – a jeden národní blud.

Čtěte originál na Vanity Fair ZDE nebo český překlad na Britských listech TADY.

Originál vlastního citátu následuje:

The truth is most of the individual mistakes boil down to just one: a belief that markets are self-adjusting and that the role of government should be minimal. Looking back at that belief during hearings this fall on Capitol Hill, Alan Greenspan said out loud, “I have found a flaw.” Congressman Henry Waxman pushed him, responding, “In other words, you found that your view of the world, your ideology, was not right; it was not working.” “Absolutely, precisely,” Greenspan said. The embrace by America—and much of the rest of the world—of this flawed economic philosophy made it inevitable that we would eventually arrive at the place we are today.