Jednota na levici je cestou vpřed

Autor: Vít Stanislav <vitstanislav(at)volny.cz>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 02. 05. 2009

Tato závěrečná věta z vystoupení Jiřího Hudečka, místopředsedy SDS a kandidáta do voleb EP na kandidátce KSČM na oslavě Svátku práce 1. května v Praze na Výstavišti, je jeho výzvou všem levicově orientovaným občanům v České republice k účasti v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu a k podpoře kandidátů stran hlásících se k levici.

Věcný a pravdivý stav současného vývoje společnosti a dopadu ekonomické krize v České republice přednesl předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. Jeho vystoupení bylo shrnutím postojů a názorů většiny občanů České republiky. Postavení pracujících se neúměrně zhoršuje, lidé přicházejí o práci a o životní jistoty. Nezaměstnanost a sociální nerovnost se prohlubuje. Za peníze občanů, včetně levicově orientovaných, je ve veřejnoprávních médiích vedena pravicová kampaň. Pokud lidem jde o řešení nebo alespoň zmírnění ekonomické krize, pak nemohou rezignovat na evropské volby, které budou mít vliv i na výsledky mimořádných podzimních voleb do Parlamentu České republiky.

Oslavu Svátku práce organizovala tradičně pražská KSČM. Přesto, že v okolí se pohybovalo mnoho policistů, včetně protikrizové policie, v průběhu hlavního projevu předsedy KSČM se do uličky před jevištěm vetřel „angažovaný občan“ Jan Šinágl, kolem kterého se okamžitě shromáždili fotografové ze všech možných medií, hbitě fotografující protestující staré účastníky sedící v první řadě. Krátce na to vstoupila do uličky před pódiem zřejmě Šináglova „mateřská školka“ složená z mladých chlapců a dívek, kteří se asi narodili už za obnoveného kapitalismu. Byla to hloupá a arogantní provokace mladých lidí, které někdo na výstaviště domanipuloval, opět ale za mimořádné mediální pozornosti.

Těm mladým lidem se ale ani nedivím. Na závěr hlavní části oslav se hrála internacionála, ta dnes pro mladé lidi nic neznamená. Těžko mohou pochopit, že mezi účastníky byli lidé, kteří zažili mnoho příkoří už od dob I. republiky a že při Internacionále zvedají ruku se zaťatou pěstí, jako revoluční symbol. Vedle mne poskakoval fotoreportér jakéhosi plátku, který takového starého účastníka fotografoval ze všech možných úhlů.

Položil jsem si otázku, co by se stalo, kdyby podobným způsobem pronikli před Mirka Topolánka, při akci ODS, protestující levicoví, či ultra pravicoví mladí radikálové. Ani by se k tribuně nepřiblížili, zastavila by je policie placená z „našich peněz“ dříve než ochranka pana předsedy. O tom by se dlouho psalo. Slouží ke cti pořadatelům, že na oslavě Svátku práce se nic takového neudálo, předseda strany a poslanec parlamentu počkal, až to „vyšumí,“ a pak svůj projev dokončil.

Na slavnosti bylo představeno pět kandidátů do voleb Parlamentu EU, včetně člena SDS Jiřího Hudečka. Každý krátce představil svůj hlavní úkol, který považuje za důležitý řešit, pokud bude zvolen.

Je třeba, aby se lidé přestali bát říci svůj názor a projevili jej při své účasti ve volbách.

Vít Stanislav, SDS Praha