Usnesení X. sjezdu SDS

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Dokumenty SDS, Vydáno dne: 26. 10. 2009

konaného dne 24. 10. 2009 v Jihlavě

1. Sjezd schválil

 1. Zprávu o činnosti SDS od IX. sjezdu, přednesenou předsedou CV SDS Milanem Neubertem.
 2. Zprávu o hospodaření SDS za r. 2007-8, předloženou hospodářem CV SDS Karlem Hanauerem.
 3. Rozpočet SDS na r. 2009, předložený Karlem Hanauerem.
 4. Zprávu kontrolní komise za období mezi IX. a X. sjezdem, přednesenou jejím předsedou Václavem Honcem.
 5. Potvrzení platnosti Statutu kontrolní komise na další období.
 6. Odepsání nedobytné pohledávky (pokladní zůstatek zaniklých základních organizací) v celkové výši 14898,30 Kč a převod této částky do finančních ztrát r. 2009.

2. Sjezd zvolil

 1. Celostátní výbor ve složení Neubert Milan , Hudeček Jiří, Hornychová Miroslava, Kremláčková Božena, Fišer Miroslav, Ledl Lubomír, Šeliga Milan, Hanauer Karel, Staněk František, Komenda Jan, Málek Jiří, Renčínová Zdeňka, Marek Jaroslav, Oppitzová Anna
 2. Kontrolní komisi ve složení: Bóna Matúš, Honc Václav, Polák Jiří

3. Sjezd ukládá

 1. nově zvolenému CV SDS aktivizovat činnost základních organizací; vyřešit otázku existence organizací, které dlouhodobě neplní úkoly vyplývající ze Stanov a nevykazují žádnou činnost.
 2. výborům základních organizací
  • každoročně k 31. 12. aktualizovat přehled členů
  • do konce ledna následujícího roku předkládat CV výroční zprávy o hospodaření k 31. 12. a odvádět předepsanou část členských příspěvků