Republiku si zaplevelit nedáme

Autor: Milan Neubert <neubert(at)sds.cz>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 29. 10. 2009

Už jsem se málem obával, že se prezident Klaus neodkope a že mu zůstane aureola svatého Václava ve zbroji, který ochraňuje duše i majeteček jemu svěřených a poddaných. Pytel zájmů české maloburžoazie, pomalovaný hieroglyfy neoliberální ideologie a statečného národovectví, však nebyl z dost silného plátna, aby z něj nakonec šidélko nevykouklo.

Zkrátka a dobře - Evropská unie je pro Klause podivný socialistický podnik, který nedostatečně otevírá prostor jediné, ale opravdu jediné produktivní společenské síle, totiž vševědoucí volné ruce trhu. Jen si dobře vzpomeňte na tanečky Klausovy ODS z konce roku 1992, když naši pravičáci odmítali začlenit Listinu základních práv a svobod do ústavního pořádku. Lidskými právy si ho přece zaplevelit nenecháme. Jakoby odněkud zdaleka tiše znělo ono staré gottwaldovské - republiku si rozvracet nedáme.

Takže teď už je snad všem jasno. Vynětí celé Listiny základních práv EU z platnosti Lisabonské smlouvy na území České republiky je pravicovou fintou, která relativně poškodí občany ČR především v sociálních a pracovně právních otázkách. A že na tuhletu fintu zabalenou do národoveckého hávu celá řada lidí skočila jako na špek. Vždycky jsem říkal, že v téhle skokanské disciplíně jsme my Češi nejlepší.

Na závěr opakuji speciálně pro Klausovy prezidentské volitele z řad poslanců KSČM: republiku si zaplevelit nedáme!

Milan Neubert, 29. října 2009


PS:

Pro úplnost si prosím přečtěte dva roky staré stanovisko SDS k přijímání reformní lisabonské smlouvy.