Stanovisko SDS k volbě nejvyšších funkcionářů EU

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Vydáno dne: 22. 11. 2009

SDS vítá skutečnost, že se členským státům Evropské unie podařilo ustavit dvě nejvyšší funkce, reprezentující EU navenek - stálého předsedu Evropské rady a Vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Vidíme v tom krok k posílení mezinárodní úlohy a významu EU.

Samotná volba Hermana Van Rompuy a Catherine Ashtonové do těchto funkcí je však pro nás problematická hned ze dvou důvodů: především s ohledem na kuloární způsob volby, který podle nás jen podtrhuje námi často kritizovaný demokratický deficit EU. Postup volby, který prakticky vyloučil jakoukoliv účast evropské veřejnosti nejen na vlastní volbě, ale i na fázi její přípravy, od samého prvopočátku vzdaluje zvolené funkcionáře od občanů EU. Zvolené osoby z líhně dvou největších stranických uskupení na evropské úrovni jsou navíc nevýrazné a málo známé, a nepředstavují tedy osobnosti, s nimiž by se Evropané mohli ztotožnit.

Ve výsledku dochází k tomu, že např. Čech nemůže vnímat "prezidenta EU" jako svého představitele srovnatelně silně jako prezidenta ČR.

Předsednictvo CV SDS, 20. 11. 2009