Stát Izrael - rovnější mezi rovnými?

Autor: Jan Ritter <(at)>, Téma: Okolní události našima očima, Vydáno dne: 28. 04. 2010

Nezdařený prosincový atentát na letadlo společnosti Delta Airlines spustil další kolo zpřísněných letištních kontrol. Opravdu pak bude všude bezpečněji? Ale kdeže! Co motivuje islámské teroristy na celém světě? Na jednom z předních míst najdeme vždy znovu izraelsko - palestinský spor. U něho je třeba začít!

Střety palestinských Arabů s židovskými přistěhovalci roztočily ve dvacátých a třicátých letech minulého století spirálu oboustranného násilí. Jeho vlny dnes ohrožují celou planetu! Západ odsuzuje Palestince a islamisty za používání teroristických metod. Ti zase čtou levity Izraeli s jeho státním terorismem. Své místo zde má i zasedání VS OSN z listopadu 1947. Bylo moudré legitimizovat na něm vznik židovského státu i přes ostrý nesouhlas všech arabských zemí? Těžko ještě dnes vyvracet námitku, že si zde Západ "léčil" na jejich účet komplex viny za nacistický holocaust a odvěkou diskriminaci Židů.

Co se stalo, stalo se. Kdo dnes blokuje cestu k nápravě, vidí celý svět. Vzájemné vyrovnání a porozumění nových generací ztěžují především "jestřábi" na izraelské straně. Lidé spoléhající na tradiční podporu Ameriky. Prezident Obama ji stále ještě může přeměnit na podmínečnou. Využít ji k působení na ně! - Svá polínka do ohně zde ale přikládali i jiní. Vypočítavým Londýnem i Paříží ve zmíněných meziválečných letech počínaje a Josefem Stalinem a jeho nástupci i vůdci okolních arabských států a už zmíněnou OSN konče. Především tito hráči by měli napomoci mírovému urovnání kauzy, u jejíhož zrodu tak či onak asistovali. Nebyli to jen romantickým "nacionálním inženýrstvím" sionismu zlákaní nebo antisemitismem a nacismem z Evropy vypuzení obyčejní Židé. Nebyli to ale ani obyčejní Palestinci. Původně mírumilovní bezzemci a pastevci, jejichž základní obživu - půdu výhodně prodali novým příchozím její velcí vlastníci.

Židé zde od počátku spoléhali na své "právo silnějšího". O vrtkavé přízni velmocí věděli své! Je to ale trvalé řešení? Spasí je troufalost, s jakou porušují nejen konvence mezinárodního práva o chování na okupovaných územích, ale i rezoluce OSN, které se jich týkají? Zajistí jim mír jejich nukleární arzenál - hrozba pro celou planetu? Vyjde jim sázka na "hotovou věc" - kolonizátorské rozšiřování židovských osad na okupovaných územích? Urovnají své vztahy s arabským a muslimským světem, budou-li i nadále napadat v době míru "vojenské cíle" na území sousedů? Má jejich prestižní tajná služba právo zabíjet "nepřátele" kdykoli a kdekoli si usmyslí? A tak bychom mohli pokračovat. Kde je zde vyvážený přístup "světového společenství"?

Kolem izraelských atomových zbraní se chodí po špičkách. Zato Íránu je vnucována inspekce za inspekcí. Za údajnou snahu opatřit si také tuto výzbroj je mu vyhrožováno hned válkou. Jeho návrh na přeměnu Blízkého východu na bezatomové pásmo jako by neexistoval! Bělehrad byl za vzpurnost v kauze Kosova dokonce obšťastněn "humanitárním bombardováním".

Proti jiným zemím jsou kvůli neochotě respektovat rezoluce OSN uplatňovány vždy znovu sankce. Izrael jako by byl z toho všeho vyjmut. Máme zde snad co činit s privilegovaným státem - zemí, které se všichni z nějakého důvodu bojí, a proto jí za její poklesky hrozí jen na oko prstem? Musel přijít americký politolog Norman Finkelstein, aby divákům ČT4 připomněl, kde je zde zakopán pes. Je to utrpení holocaustu, které je podle něho zneužíváno jako univerzální argument, omlouvající všechny hříchy Izraele. A jsme u jádra věci!

Východisko existuje! Začněme Izraelci. Proč toto uměle vytvořené, ale životaschopné společenství žije už šedesát let v nejistém provizoriu? Odpověď známe. Vinou jeho vlastního establishmentu je také stále jen na papíře rezoluce RB OSN č. 242 z roku 1967. Nadčasový dokument, ze kterého může vzejít definitivní uspořádání hranic Izraele garantované vahou stálých členů RB OSN a přijatelné už dnes pro Palestince i sousedy. Seberou výše jmenovaní spolutvůrci tohoto příběhu konečně odvahu a prosadí její respektování? Postrádají snad podporu VS OSN, potřebný vliv a vojenský i ekonomický potenciál schopný přimět a přesvědčit izraelskou společnost, že je to i v jejím zájmu? Pánové a dámy z vysoké velmocenské politiky! Přestaňte kázat vodu mírotvorců a pít víno věčných odkladů. Jednejte!

Statisíce amerických, britských a dalších vojáků dnes čelí islámskému terorismu v Iráku a Afghánistánu. Možná by této věci lépe prospěli především zde. V daleko menším počtu a s daleko menšími náklady a ztrátami! Například ve vhodně vytvořeném „nárazníkovém pásmu“ mezi Izraelem, palestinským státem a jejich arabskými sousedy: na linii hranic vymezených výše zmíněnou rezolucí. Díky této a dalším zárukám velmocí zde dříve nebo později musí zvítězit zdravý rozum. Židé i Palestinci se znovu naučí žít vedle sebe v míru, k vzájemnému prospěchu. Tak jak to bez nacionalistického odcizování dokázali sami po dlouhá staletí.

ČR jako jeden z nástupnických států Československa - země, která je dobře zapsána jak u Palestinců, tak Izraelců - by tomuto procesu mohla napomoci. Od jednostranně proizraelsky orientovaných nostalgiků Bushovy éry - týmů TOP 09 i ODS a dalších jim blízkých stran se toho ale jen těžko dočkáme. Je na levici, aby se tohoto úkolu chopila. A je na voličích, aby jí k tomu dali v květnových volbách „zelenou“.

Jan Ritter (člen SDS, Praha) Haló noviny,  26. března 2010,