Triumf vola

Autor: Jan ©lemenda <(at)>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 29. 04. 2010

V posledním dubnovém týdnu roku 2010 se v ČR hojně rozproudila diskuze o "politicky nekorektním" tématu generační (ne)soudržnosti české společnosti, kterou inicializoval nejen klip Petra Zelenky s názvem "Přemluv bábu".

Tento klip je již jen poslední kapkou, spouštěčem, rozbuškou dlouho doutnající nenávisti mladší (zjednodušeně se používá termín "polistopadové") generace vůči té, narozené před rokem 1989. Plyšák (jak se též nazývá sametová revoluce) rozhodně ale není tím mezníkem/dělítkem/barikádou, jak se často zjednodušeně tvrdí ve zdejších médiích.

Jednou z hlavních příčin je podle mne éra českého klondajku z devadesátých let min. stol., která je nesprávně interpretována, jakožto období transformace české ekonomiky. Ačkoli mnoho lidí z těch, kteří nyní dost krátkozrace revoltují proti starší generaci a proti stáří a stárnutí, kterému však ani oni neuniknou, bylo tehdy ještě v plenkách nebo předškolním věku, a tedy "boj o zrno" (pardon o zlaté valouny) jim nic neříkal. Za jejich výchovu jsou však především odpovědní ti, kteří se českého klondajku devadesátých let XX. stol účastnili, ať již aktivně nebo pasivně - plus média s tehdejší hlavní úlohou TV NOVA pod vedením pana Železného.

Ke klipu "Přemluv bábu" samotnému: pro mne osobně je to natolik urážlivé, že jsem tvůrce a režiséra klipu bez ostychu přirovnal k Leni Riefenstahl (tvůrkyně goebbelsovské nacistické propagandy), která mj. natočila ve třicátých letech Triumf vůle, což byla oslava hitlerismu. Každopádně tvůrce tohoto arcidílka a oba protagonisty bych s okamžitou platností zbavil občanství ČR. Dnes máme daleko větší svobodu pohybu, než kdykoli ve XX.stol nebo ve stoletích předtím, tak by všichni tři mohli natrvalo přesídlit třeba do Hollywoodu a zkusit štěstí tam. Nikdo je tu nedrží....Ke klipu samotnému: věřím, že pokud přemýšlivého mladého člověka, který myslí na svoji budoucnost a zároveň platí, že se nejedná o asociála, typu Mádla nebo Zelenky, mohlo ještě něco utvrdit v přesvědčení nevolit pravici, pak to byl právě tento klip. Je to nahota krátkozrakého uvažování a především nahota rodičů Mádla a Issové, kteří své potomky takto vychovali. V bibli se píše: "Neodkryješ nahotu matky své ani otce svého" (samosebou je to tam myleno v jiném kontextu), dnešní nahota rodičů Mádla a Issové není konkrétní, ale abstraktní a je to nepěkný pohled....

Je-li principem české pravice odmítnutí stáří a důchodců obecně, pak bych doporučil jedno velmi účinné opatření, všichni, kteří zastávají podobné názory jako Mádl, Issová a Zelenka (a oni se k tomu již veřejně přihlásili, že to s klipem "Přemluv bábu" mysleli vážně) by měli podepsat čestné prohlášení a odmítnout státní pilíř zabezpečení ve stáří a začít si střádat na důchod již dnes. Státnímu rozpočtu by se velmi ulevilo, kdyby nemusel počítat s vyplácením důchodu pro tuto věkovou kategorii zastánců Zelenkova klipu..... nechť prosím všichni tito jdou na úřad sociálního zabezpečení a vzdají se dopředu svého důchodu v plné výši.....Právě Mádl, Issová a jim podobní jsou přímým produktem vyprázdněné Topolánkovské doktríny posledních 8 let, která je krystalickou podobou tezí všeználka a největšího narcise planety Země, architekta éry českého klondajku a současného hradního pána.....

Jan Šlemenda, 28. 4. 2010