Fenomén Rusko

Autor: Lubomír Ledl <lubomir.ledl(at)gmail.com>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 07. 05. 2010

Každé výročí by mohlo být, kromě jiného, příležitostí nejen vzpomenout události, ke které se váže, ale jistě také zamyslet se nad tím, co pro nás znamená dnes.

Určitě to platí i o 9. květnu, letos již 65. výročí osvobození Prahy Rudou armádou.
Asi se těžko najde někdo, kdo by popíral, že zejména od počátků období národního obrození hrál fenomén Rusko v pokusech o národní emancipaci mimořádně důležitou roli. Panslavismus, obdiv k velké slovanské mocnosti, blízkost jazyků, kulturní tradice a řada dalších faktorů se staly silnou zbraní v boji proti sílící germanizaci, ale i za politické postavení, které bylo v habsburské říši »Českému království« trvale odpíráno. A to přesto, že ekonomicky by Rakousko–Uhersko znamenalo bez českých zemí a Moravy velmi málo. Rusko se tak stávalo pomalu jedinou nadějí, a skutečný stav carského impéria byl většinou druhořadý a nepodstatný.
Troufám si tvrdit, že vztah k Rusku, resp. k Sovětskému svazu, hrál v našich dějinách vždy mimořádně důležitou roli a tamní vývoj a změny byly vždy přijímány spíše pozitivně a se sympatiemi. Tak například Masaryk i Beneš hodnotili »velkou ruskou revoluci« spíše se snahou chápat a vysvětlovat příčiny, které k ní objektivně vedly, než křečovitě a nenávistně odsuzovat, jak bylo tehdy zvykem. Stejně tak uznávali pozitivní roli Sovětského svazu pro postavení ČSR a usilovně bojovali proti snahám jej izolovat. Nebylo tedy náhodou, že to bylo právě v Československu, kde se Rudé armádě dostalo na konci minulé globální války asi nejupřímnějšího a nejvřelejšího přivítání, když rozum, city i tradice kráčely ruku v ruce.
V několika prvních letech po únoru 1948 se stalo běžnou praxí, v řadě oblastí života společnosti, bohužel, neblahou, působení sovětských poradců. To většinou vedlo k vynuceným změnám každodenní politiky KSČ, od opouštění jejího programu až po uplatňování importovaných nezákonných stalinských metod. Toto rozsáhlé přímé a každodenní negativní zasahování do života naší země nebylo však z hlediska veřejnosti tak na očích. Opravdu vážnou ranou pozitivnímu vztahu Čechů a Slováků k východnímu sousedu se tak fakticky staly až důsledky špatných rozhodnutí politiků, která vyvrcholila vojenskou invazí a obsazením Československa pod sovětským velením v srpnu 1968.
Poté, co ve druhé polovině osmdesátých let nastaly zásadní globální politické změny, a po listopadu 1989 přestalo Československo patřit do »sovětské politické sféry«, zdálo se, že nastaly všechny nutné podmínky pro nebývalý rozvoj opravdu rovnoprávné a výhodné spolupráce s naším východním sousedem (tehdy). Přestože Československo (a později Česká republika) mohlo těžit z ohromného množství kontaktů, vztahů, polohy, tradic, výsadního postavení, které mělo, nestalo se tak. Nestalo se tak především z důvodů ideologických, z důvodů politické malosti a ignorance většiny nové politické reprezentace.
A tak jsme se stali svědky poněkud absurdní situace. Na jednu stranu těžilo Československo (a později Česká republika) z rozsáhlých a výhodných investic ze šedesátých až osmdesátých let, ať už stabilními a levnějšími dodávkami surovin, plynu za tranzit nebo výhodným splácením »rublových úvěrů dolarovými komoditami« atd., na druhou stranu se začaly uměle blokovat kulturní, politické a další kontakty, i ekonomicky výhodné projekty, jako by to všechno bylo najednou nežádoucí. Skutečnost, že někdo umí rusky nebo že studoval v Sovětském svazu, se stávala spíše důvodem ke skryté nebo otevřené diskriminaci, zoufalým tempem se přejmenovávaly ulice a náměstí a tak dále… Ještě před pár lety jsme byli například svědky masového »dobrovolného« odchodu absolventů prestižního Moskevského institutu mezinárodních vztahů z české diplomacie.
Teprve v poslední době se zdá, že si část naší politické elity začíná uvědomovat, že taková politika je přinejmenším krátkozraká a naší zemi škodí, a některé věci se začaly vracet alespoň k normálu. Doufám proto, že i ten letošní 9. květen bude příležitostí nejen ke vzpomínce na osvobození, ale také k dalšímu pokroku v osvobozování se od negativních emocí a předsudků ve vztahu k Rusku. A to nejen v naší zahraniční politice.

Lubomír Ledl, místopředseda SDS