Co bylo ukradeno, mělo by být vráceno!

Autor: Lubomír Ledl <lubomir.ledl(at)gmail.com>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 27. 05. 2010

TOP 09 má zvláštní přístup k fungování společnosti. Jedni nadělají dluhy a naloupí si ze společného, a platit by to podle nich měli všichni, tedy i ti, co byli oloupeni.

Před dvaceti lety přebíral Václav Havel a noví domácí i zahraniční mocipáni tuto zemi bez finančních dluhů. Majetek státu a obcí činil tehdy v přepočtu na dnešní ceny asi tak 1,5 milionu korun na obyvatele.
Za dvacet let, v důsledku neurvalé privatizace, která rozhodným dílem přispěla k likvidaci všeho, co vydělávalo, zbyl z tohoto veřejného majetku jen zlomek. Většina se přestěhovala do některých soukromých kapes nebo do zahraničí, naše trhy i výrobu převzala zahraniční konkurence. Přitom způsob, jakým to provedli, by v řadě jiných zemí byl trestný.
Lidé si naběhli na malou privatizaci a dodnes ještě splácejí různé dluhy. Podvod s kuponovou privatizací pomohl zbohatnout pouze několika ničeho se neštítícím jedincům. Ostatní »akcionáři« získali jen drobty z bohatého stolu a snad i pocit »podnikatelů«.
Takzvaní ekonomové střídající se v různých vládách tvrdili, že privatizace naplňuje státní rozpočet, ale jak vidno, ani to nestačilo. Naopak, stamiliony korun za nesplacené úvěry byly čerpány z daní těch, kdož z nich nic neměli, z přebytků důchodového pojištění, a když ani to nestačilo, začaly se vydávat státní dluhopisy. A tak vznikal a postupně rostl dluh, který nám teď tito odborníci dramaticky servírují.
Navíc celá akce se »složenkou od Kalouska« je o to absurdnější, že to byl právě Miroslav Kalousek, který se na tom celém od počátku aktivně podílel, především jako aktivní spoluorganizátor. On za něj nese velký díl spoluodpovědnosti, on tedy patří k těm, kdož by hlavně měli dostat složenku, a to na částku podstatně vyšší, než je oněch 121 tisíc korun.
Pokud by ale chtěl i další adresy, kam takové složenky poslat, rádi posloužíme: Václav Havel, Václav Klaus, Stanislav Gross, Mirek Topolánek, Bohuslav Sobotka, a všichni ti, kdož nejsou schopni vysvětlit nepoměr mezi svým majetkem a daněmi, které v minulosti zaplatili, a další. Dluhy se mají splácet, a co bylo získáno nepoctivě, musí se vrátit.
Takže páni prezidenti, předsedové vlád, ministři, poslanci, senátoři, bankéři, radní, zkrátka vy všichni, co jste tyto dluhy zavinili, rozdělte si dluhy mezi sebe, anebo jděte alespoň do nenávratna. Lidé si bez vás, dostanou-li rozum, s problémy, do kterých jste vy tuto zemi dostali, poradí.

František HOFFMAN, předseda klubu zastupitelů KSČM v ZHMP,
Lubomír LEDL, místopředseda Strany demokratického socialismu

Haló noviny,  27. května 2010.