K útoku Izraele na mírový konvoj

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SEL, Vydáno dne: 31. 05. 2010

Parlamentní volby tento víkend jsou nepochybně velmi důležité pro další vývoj naší společnosti. Prohlášení Evropské levice k brutálnímu útoku Izraele nám však připomíná, že vývoj v ČR se neodehrává izolovaně od okolního světa. Ani hrátky na české politické scéně by nám neměly zatemnit obzor, a vyčerpat naši schopnost politické empatie s jinými.

Útok Izraele na mírovou flotilu s nákladem humanitární pomoci pro lid Gazy je zločinným aktem proti mezinárodnímu právu.
Považujeme tento čin za projev státního terorismu s vážnými politickými důsledky. Usilujeme o okamžité pozastavení smlouvy o ekonomické, obchodní a vojenské spolupráci mezi EU a Izraelem. Požadujeme, aby mezinárodní společenství vyjádřilo svůj jasný odsudek a aplikovalo proti Izraeli sankce. Politika dvojího metru musí skončit.
Evropská levice žádá, aby předseda Evropské rady Van Rompuy, vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Ashtonová a španělské předsednictví neprodleně prosadili konec násilí proti mírové flotile, soudní vyšetřování útoku prostřednictvím mezinárodní komise a okamžité ukončení blokády pásma Gazy. Evropská unie musí požadovat mimořádnou schůzi Rady bezpečnosti, která by prozkoumala tuto vážnou situaci a kolektivně rozhodla o opatřeních potřebných k tomu, aby Izrael respektoval relevantní rezoluce oSN.
Evropská levice vyjadřuje svou soustrast a solidaritu s přáteli a rodinami obětí tohoto brutálního útoku, a s lidem Gazy. Znovu potvrzujeme svou plnou podporu akcím mírového hnutí a podtrhujeme potřebu zvýšit mezinárodní podporu palestinskému lidu v jeho právu na sebeurčení. Vyzýváme mírové hnutí Izaele a všechny demokratické politické síly v Izraeli, aby se vzepřeli politice pokračujícího obklíčení namířené proti civilnímu obyvatelstvu Gazy, a aby zintenzivnili své úsilí o hledání politického řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Řešení na základě dvou nezávislých, politicky a ekonomicky udržitelných států, založeného na mezinárodním právu a na naplnění a respektu k rezolucím OSN č. 338, 242. 194. Je potřeba jednat ihned!
Brusel, 31. 5.  2010