Další krok k odbourání sociálních práv v Řecku a Evropě

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SEL, Vydáno dne: 22. 06. 2010

Tiskové prohlášení Evropské levice k nejnovějším opatřením řecké vlády a "trojky" (Evropská komise, ECB a MMF):

Po společné schůzce s představiteli Evropské centrální banky, Evropské komise a Mezinárodního měnového fondu s řeckým ministrem hospodářství p. Papakonstantinou ve čtvrtek 17. června oznámila řecká vláda nový soubor opatření v oblasti pracovních vztahů.
Mimo jiné se řecká vláda rozhodla:
- snížit podporu při pracovní výluce o 50%,
- zvýšit zákonný limit pro výluky během jednoho měsíce (až 5% ve firmách s více než 150 zaměstnanci),
- povolit počáteční mzdy pro mladé zaměstnance pod minimální mzdou (-30% pro věk 15-17 let, -20% pro věk 18-21 a -15% pro - přijímané zaměstnance pod 25 let),
- ukončit soudní posuzování procesu kolektivního vyjednávání,
- snížit nárokové náhrady za přesčasovou práci,
- povolit, aby sektorové kolektivní smlouvy mohly být v rozporu se všeobecnou kolektivní smlouvou.

O všech těchto opatřeních bylo rozhodnuto bez jakékoliv diskuse a bez hlasování v parlamentu, budou schvalovány “expresním postupem”: Pomocí série prezidentských dekretů, které má prezident republiky podepsat v nejbližších 10 dnech. Tento nový soubor opatření je v plném souladu s požadavky "trojky", které mají “posílit instituce trhu práce”.

Tato opatření vyznačují další krutý krok směrem k odbourání sociálních práv pod záminkou krize,  nejen proti zájmům velké většiny Řeků, ale také všech evropských pracujících, nezaměstnaných a zejména mládeže: To, co se dnes odehrává v Řecku, Portugalsku a Španělsku, se bude nakonec opakovat ve všech evropských zemích, pokud nespojíme své síly a nevyjádříme svou rozhodnou odpověď vládám a institucím, které prosazují takovou ultra-neoliberální politiku.

Evropská levice se pevně staví proti tomuto pokusu o prosazení nové, sociální "doby temna" na našem kontinentu. Pokračujeme ve svém společném boji v Evropě, společně se všemi mobilizovanými silami společnosti, za slušné mzdy a důchody, za zaručené veřejné služby. Žádná jiná "exit strategy" z krize není možná.

17. 6. 2010 (překlad jh)