Desatero pro okupovaného intelektuála

Autor: Ivan Sviták <(at)>, Téma: 05. Pasáž, která nás zaujala, Vydáno dne: 01. 03. 2018

Tato reakce Ivana Svitáka je jistě zajímavá pro připomínku atmosféry dnů po 21. srpnu 1968. Myslím ale, že leckteré myšlenky mají co říci i dnešku (jh)

1. Výhry se rodí, teprve když po prohraných hrách pochopíme logiku prohry. Vracej se k prohrané hře, abys chápal: připravuješ tím výhru.
Hra byla prohrána omyly, ale bez rizika omylu nelze hrát.

2. Krachy jsou nejproduktivnější zkušeností lidí a národů.
Krach tě ověří, nebo zlomí. V obou případech budeš víc sebou.
Chápat svůj krach je výhra v krachu.

3. Všechny krutosti se dějí jménem ideálů.
Nejkrutější jsou nevinní, protože nevědí, co dělají.
Odporuj násilí bez ohledu na motivy nevinných a na ideály.

4. Přijmi odpovědnost za porážku, přijmi novou realitu - abys ji odmítl.
Pohrdej národní sentimentalitou a předstíráním nezaviněného mučednictví.
Nespoléhej na to, že ti někdo pomůže, pomoz si sám a nelituj se.

5. Udržet bojovného ducha můžeš jen bojem.
Když jde o základní lidská práva, musíme bojovat, i když nemůžeme zvítězit.
Neboj se překážek, jsou v cestě proto, abychom je překonali.

6. Národní krach vytvořil hodnoty, jež se zrodily "v slunci nenávisti".
Tvá největčí hodnota je hodnota sebe jako člověka, vědomí člověka jako hodnoty.
Osobní hodnoty jsou nenahraditelné a nezastupitelné institucemi.

7. Svobodný člověk usiluje o své lidství, neusiluje o vládu a nechce být ovládán.
Svoboda je podstatou člověka a tkví v lidské praxi.
Cesta ke svobodě není v hledání moci, v násilí, ale v chápání nesvobody.

8. Nevěř tomu, čemu chceš věřit, věř skutečnosti a své síle ji překonat.
Dívej se na nové záchvaty ideologů s klidnou převahou pohrdajícího.
Nedej si institucionalizovat, postátnit nebo znárodnit myšlení.

9. Být radikální znamená věřit v rozum, angažovat se pro pravdu a jednat.
Uvědom si, že nad gangstery světa vládne největší gangster - čas.
Nedej se zahnat do bezpečí stáda, do jistot iluzí, do ochrany "realistů".

10. Souvislosti chápeme jen náhle - okupace zjevila pravdu bleskem.
Teď stačí důsledně myslet a pochopíš logiku doby, elit, států a systémů.
Buď otevřen pravdě reality a odmítej ji; neplač, nezesměšňuj, chápej, jednej.

Studentům Karlovy university, New York, 24. prosince 1968