Co si myslí náš kandidát do Senátu?

Autor: Lubomír Ledl <lubomir.ledl(at)gmail.com>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 08. 10. 2010

Využíváme podobně nazvané ankety, kterou uspořádal server aktualne.cz, a poskytujeme také našim čtenářům přehled odpovědí JUDr. Lubomíra Ledla, místopředsedy SDS, který se uchází o místo v Senátu na kandidátce KSČM v Praze 10 (přesněji ve volebním obvodě 22).

1. Podpoříte ústavní zákon, který umožní sněmovně vyslovit vládě pouze „konstruktivní nedůvěru“? Vláda zákon slíbila navrhnout v programovém prohlášení.
Takový návrh zákona bych nepodpořil. Už dnes má výkonná moc (vláda a prezident) příliš velký prostor ignorovat, resp. obcházet parlament a snaží se svou pozici stále upevňovat. Proto jakékoli další omezování postavení a suverenity parlamentu, a to pod jakoukoli záminkou považuji nejen za nesprávné, ale i za nebezpečné. Bez ohledu na propagandistickou "atraktivnost" současné záminky (odvolání Topolánkova kabinetu).

2. Souhlasíte s tím, že je nezbytná penzijní reforma v podobě, jakou na jaře doporučila Bezděkova komise? Návrh počítá s tím, že se část pojistného bude povinně odvádět soukromým fondům.
Odpověď na takto položenou otázku zní "nesouhlasím". Nesouhlasím ani s velkou částí východisek "Bezděkova návrhu", většina řešení je povrchních a vůbec nesouhlasím s tím, že by se další část veřejných prostředků a případných výnosů z nich měla vyvádět do soukromých finančních institucí.

3. Jaký zásah je podle Vás nezbytný, aby se omezila korupce? Navrhnete tento krok, pokud s ním nepřijde sněmovna?
Vycházím z příčin a stavu. Zrušení trestnosti rozkrádání veřejného majetku v r. 1990, masová, záměrně nekontrolovatelná "privatizace" a likvidace obrovského veřejného majetku (v dnešním finančním vyjádření cca 10 - 15 státních rozpočtů, nebo desetinásobek dnešního veřejného dluhu), nulový trestní postih, nikdo nemusí prokazovat (až na účelové výjimky) původ svého majetku, katastrofální důsledky na morálku (např. kdo si "nakradl ze státního" není terčem opovržení jako jinde v civilizovaném světě, ale stává se VIP), neuvěřitelná provázanost veřejných peněz a soukromého sektoru atd. činí boj s korupcí téměř beznadějným. Podporuji jistě nejrůznější soubory procedurálních a technicko-organizačních opatření (limity, výběrová řízení, IN, veřejná kontrola atd., ale za klíčové považuji: 1) Zásadní zpřísnění trestně-právní ochrany veř. majetku (včetně hrozby retroaktivitou/nepromlčitelností v určitých případech, posílení "nedbalostních" tr. činů a pod.). 2) Systém prokazování původu majetku. 3) Veřejné služby hrazené z veřejných prostředků budou poskytovat primárně/výhradně veřejnoprávní instituce a neziskové subjekty. 4) Protikorupční osvěta. 5) Zpřísnění ochrany orgánů činných v trestním řízení před zasahováním do řízení a jeho zakazováním. Atd.

4. Pokud vláda navrhne změnu ústavy, která by zavedla přímou volbu prezidenta, podpoříte ji? A pokud bude příští hlavu státu volit parlament, komu z nyní navrhovaných osobností byste dali svůj hlas?
Podle mediálních vyjádření je zřejmé, že přímou volbu podporují všichni. I já ji podporuji. Podporuji každý krok, který posílí prvky přímé demokracie a transparentnosti politiky. Jsem však přesvědčen, že taková změna nebude schválena. Část politických sil dává ve skutečnosti přednost prosazování zájmů svých voličů/mecenášů spíše "kabinetní" cestou, část se bude obávat snadné manipulovatelnosti voličů, která se podle nich v poslední době ještě zvýšila i prokázala, případně z jiných důvodů.  Proto si myslím, že takový ústavní zákon nebude schválen a měli bychom se spíše soustředit na hledání cest výběru kandidátů. Z nyní navrhovaných osobností bych nedal hlas zatím žádné, neboť o žádné nevím. Bohužel, ani zatím žádnou nevidím. Ale to zas není z hlediska konečného výsledku tak důležité.

8. 10. 2010

Odpovědí všech kandidátů najdete zde  http://aktualne.centrum.cz/domaci/volby/grafika/2010/10/08/kandidati-do-senatu-prezident-penze-korupce-duvera/,