EL volí nového předsedu a místopředsedy

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Strana evropské levice, Vydáno dne: 06. 12. 2010

Strana evropské levice na svém třetím sjezdu v Paříži 3.-5. prosince právě zvolila nové vedení. Novým předsedou se stal Pierre Laurent, generální tajemník Francouzské komunistické strany a čtyřmi nově ustavenými místopředsedy se stali  – Alexis Tsipras (předseda Synaspismos, Řecko), Marisa Matias (členka EP, Levý blok, Portugalsko), Grigori Petrenco (člen VV Komunistické strany Moldavské republiky ) a Maite Mola (mezinárodní vztahy Španělské komunistické strany). Novým pokladníkem byl zvolen Diether Dehm (Die Linke, Německo).

Rozhodnutí změnit stanovy rozšířením vedení o další místopředsedy bylo přijato, aby bylo zajištěno geografické zastoupení různých částí Evropy  a aktivnější a dynamičtější řízení v době, kdy Evropa potřebuje silnou levici, schopnou navrhnout reálnou alternativu k neoliberalismu a kapitalismu, které ovládají současné evropské vlády a které se zanořily do současné krize.

K vytvoření platformy odporu a boje proti úsporným opatřením a útoku na sociální práva připravila Evropská levice politický akční plán pro následující roky,  Agendu pro sociální Evropu, kterou sjezd jednomyslně schválil.

Je na čase přejít k akci a pouze silné evropské iniciativy mohou poskytnout systémovou alternativu k ekonomice založené na trhu. Potřebujeme proto ukázat svou  ochotu reagovat na výzvy, které v současném systému existují. Evropská levice se rozhodla být první stranou, která využije institut "občanské iniciativy", nedávno zavedený v Evropské unii, k zahájení akce proti "Evropskému fondu finanční stabilizace" a úsporným plánům zavedeným v některých zemích.

Podstatou iniciativy je vytvořit – namísto "Evropského fondu finanční stabilizace" – EVROPSKÝ FOND SOCIÁLNÍHO ROZVOJE. Tento fond bude mít za cíl financovat veřejné investice, které vytvoří pracovní místa, rozšíří školení, výzkum, užitečnou infrastrukturu a dosáhnou pokroku v oblasti životního prostředí. Založení tohoto fondu by nemělo záviset na finančních trzích, protože chceme snížit všemohoucnost trhu, který je blízko ohniska této krize, ale peníze by měly být vytvořeny ECB. Zdanění finančních transakcí je sice nezbytné, ale nedostatečné pro dosažení našeho cíle spravedlivějšího světa.

Evropská levice se chce s touto výzvou vyrovnat tím, že bude iniciovat podpůrnou kampaň pro hnutí vycházející z komunit, a to kampaň rozsáhlou, dobře připravenou a věcně fundovanou, organizovanou na evropské úrovni ve všech jazycích a při různých událostech v jednotlivých hlavních městech.

Je čas využít instrumentu "občanské iniciativy" k podpoře mobilizace občanů proti logice Evropských smluv, ke změně rovnováhy sil a k dosažení zcela konkrétních výsledků.

Evropská levice vychází z tohoto sjezdu posílena vstupem nových stran, které byly formálně přijaty první den sjezdu: běloruská levicová strana "Spravedlivý svět", Bulharská levice, Rudo-zelená aliance (Dánsko), Komunistická strana Finska, Levicová strana (Francie) a Spojená levice (Francie). Evropská levice svými jedenatřiceti řádnými členy a sedmi pozorovateli ze třiceti různých zemí ukazuje, že je pluralistickou levicí se společnou tváří, se silným akčním plánem založeným na alternativě pro Evropu a se způsobem, jak čelit krizi.

Vedle nového vedení byl také zvolen konsenzem nový Výkonný výbor, jehož první zasedání bude 15. ledna 2011.

Sjezd EL přijal zároveň několik deklarací k významným záležitostem, které bude EL záhy diskutovat.

Anglický originál tiskové zprávy o sjezdu Strany evropské levice pro potřebu SDS přeložil Milan Neubert.