O důchodové reformě pohledem zdola

Autor: David Severin <(at)>, Téma: 08. Od naąich čtenářů, Vydáno dne: 28. 03. 2011

Vážení spoluobčané všech vrstev a všech sociálních postavení, studuji přípravy i průběh všech aktivit vedoucí ke změnám stávajícího penzijního systému v ČR již od října 2010, kdy byla zveřejněna zpráva „Irreversible Truth“ agentury S&P, což mne sice neopravňuje vydávat nějaká závazná stanoviska k chystaným změnám, ale vyjádřit názor na nedopečenou reformu snad mohu, že?

Stávající ministr MPSV za TOP09 obhajuje kroky vedoucí k oslabení průběžného pilíře sděleními, že TOP09 je stranou pro ty, kteří ji volili a tedy, že bude hájit zájmy především tohoto voličstva, které se skládá z větší části z lidí do 35 let a právě jim chce umožnit, aby měli (podle jeho slov) vůbec nějaké penze, o něž by prý zcela přišli, při zachování stávajícího systému průběžného financování.
S Kalouskem v zádech, který označil připravované daňové reformy jako fiskálně neutrální, a které jsou podle premiéra za ODS „nešťastně spojovány s důchodovou reformou“ čeká většinu občanů s průměrnými a podprůměrnými příjmy peklo na zemi.
Zvýšení DPH na základní životní potřeby má důvod v neoliberální mantře, která ve stručnosti tvrdí, že „bez inflace není hospodářského růstu“ a má být prý kompenzováno dodatečnými úlevami na přímých daních a též snížením základní sazby DPH o 2,5 % (jenže růst snížené sazby je o celých 7,5% nahoru!!! - sice ve dvou krocích, které dělí 12 měsíců, ale je to podstatné zdražení, které se dotkne 85% občanů ČR, kteří mají příjmy do 30 tis. Kč/měsíc). Tento princip mimoděk upomíná na předlistopadové okřídlené „zdražení toaletního papíru bylo kompenzováno zlevněním lokomotiv“.
Je pro mne velmi těžké psát konkrétní zdůvodnění něčeho, co možná za měsíc již nebude platit, ale základní kritiku jsem schopen snad nahmatat dosti pregnantně: JEDNÁ SE OPĚT O JÁNOŠÍKA NARUBY, čili ti s nižšími příjmy mají přispět na změny, ze kterých ale mohou mít „prospěch“ jen ti s vyššími příjmy a to ten zmíněný prospěch je velmi diskutabilní, jak dále uvidíme.  Jedná se o sadisticky zvrácenou zábavu pro ty nahoře s prostředky a osudy těch, kteří jsou dole.  A navíc se nemusí ani vyplatit těm, kterým je naordinován.
Příklad:
Dnešní statný třicátník s třicítkou hrubého si od ledna 2012 začne odkládat 3+2% ze svého příjmu do soukromého penzijního fondu spolu s minimálně 49 999 dalšími naivky, kteří nalétnou na tento trik. Předpokládejme, že do penze půjde v 67 letech (ne později) a onen soukromý penzijní fond v následujících 36 letech nezkrachuje.

Pokud reálná mzda bude stagnovat (tj. růst mezd bude kopírovat jádrovou inflaci cca 2,5% ročně), tak můj hrubý výpočet bude následovný: za 36 let tento jedenatřicátník naspoří 1 031 425 Kč a při optimistickém zhodnocení celkových úspor o 6% nedosáhne ani na částku, kterou hrubého vydělá za pouhé první tři roky spoření do soukromého penzijního fondu! A jak mu tento obolus ve výši 1M1Kč  rozdělí do zbylých ideálně 20 let života (když předpokládaná doba dožití bude asi 87let)??? Vychází mi nominálně 4 583CZK / měsíčně.  Jenže po 36 letech, kdy jeho příjem před nástupem do penze odhaduji na 2,333 násobek jeho hrubého příjmu na počátku spoření se bude rovnat příjmu 1,960 CZK v reálné hodnotě při zahájení spoření. A to ještě za předpokladu, že bude pravidelně bez výpadku po celou dobu zaměstnán a schopen do soukromého penzijního fondu odvádět celých 5% svého příjmu.
Stávající ministr financí tvrdí, že tito lidé budou zároveň postižení snížením státní penze o 15%. Já si naopak dovoluji si tvrdit, že oněch reálných 1960 CZK resp. nominálně 4 583 Kč v době nástupu střádala do penze nevykryje onen výpadek příjmů z průběžného pilíře, o který bude onen střadatel zkrácen, a stále tvrdím, že se jedná o ideální případ, kdy v průběhu oněch 36 let nenastane žádná „havárie“ typu velké hospodářské deprese podobné té z let 2008/9, zdravotní potíže střadatele nebo krach onoho soukromého penzijního fondu, neboť nějaký ten Viktor Kožený se vždycky najde, že??
A ještě jeden silný argument PROTI: při otřesech bude nejstabilnější právě ten průběžný systém!
Qui bono? No přeci tomu, kdo fond založí, rozjede a za pomoci neoliberálních médií své lži nakuká všem důvěřivým hlavinkám, co neumějí počítat a neznají plná rizika na své cestě životem! A vezměte v úvahu, že min. 200 000 kačenek prvních 10 let od každého z min. 50 000 naivek s valorizovaným příjmem 30 tis. Kč na startu vytvoří odhadem 10 miliard korun bezpracného legálně pokrytého zisku bez možnosti vystoupení oněch střádalů! Namítnete, že to není zisk, ale nedotknutelné úložky naivních střadatelů?
Ale prosím Vás, ti naivkové tam budou muset solit své kačenky minimálně další čtvrtstoletí poté, co vznikne onen balík 10 miliard od 50 000 střadatelů a stejnou dobu si  ke svým úsporám ani nečichnou, takže tu máme desetimiliardový flám, který může trvat až 25 let! Možná namítnete, že pro správu takového pojistného kmene je nutná kancelář, personál a vybavení pro správu účtů. Ano, to zaplatí ti naivkové, kteří budou tyto náklady nevědomky hradit z výnosů ze svých měsíčních úložek (protože je prozatím uzákoněno, že výnos žádného penzijního fondu nesmí být menší než 0 a zároveň krytí nákladů nesmí přesáhnout 2% z vložených prostředků), včetně mezd personálu,  benefitů a bonusů představenstva a dozorčí rady a samozřejmě také ti, kteří začnou do tohoto fondu spořit později. Ale to už je jiná pohádka.
Byl bych raději, kdyby s občany politici hráli férově, jenže v kapitalizmu se nehraje fair-play nikdy, proto je nutné být stále ve střehu a počítat a také pročítat různé zkušenosti ze zahraničí.
Možná si ale řada z dnešních třicátníků a mladších myslí, že právě oni budou ti Vyvolení, kteří usednou na vrcholu TOP pyramidy – jenže na vrcholu každé pyramidy je strašně málo místa a dosti zčerstva tam fouká :-))
V březnu 2011, David Severin  

Doplňující informace ZDE