Pouze libyjský lid má na to právo...

Autor: Walter Baier <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Vydáno dne: 28. 04. 2011

Solidarita s libyjským lidem znamená vyjádřit přání, aby bylo ukončeno krveprolití rychlým vítězstvím povstalců.

Ba dokonce by se mohlo stát v nepravděpodobném případě, že Kaddáfího létající žoldáci v Západem vyzbrojeném vojenském letectvu získají převahu. Přesto politicky již prohrál.
Existuje jeden politický diskurz, který lze vyjádřit tak, že jednoho řezníka vlastního lidu prohlásili za antiimperialistického lidového tribuna jen proto, že se v 70. letech obrátil proti USA a Izraeli.
Intelektuálská domněnka, že (bývalý) nepřítel mého nepřítele musí být považován za mého přítele, se nikdy nehodila jako politický kompas pro levici. V případě Kaddáfího, který v minulosti již jednou změnil svůj postoj, by to bylo jen groteskní vyvrcholení. Ano, Kaddáfí a jeho okolí musejí být odstraněni od moci pro jejich zodpovědnost za vraždy a krádeže. Ale pouze libyjský lid má na to právo a má k tomu možnost. Podpora tohoto lidu všemi prostředky, morálními, finančními i politickými, je legitimní. Zasáhnout vojensky to ale neopravňuje. Afghánistán a Irák by měly vyvést z omylu všechny, kdož volají hlasitě a nezodpovědně znovu po americké vojenské akci.
Neznáme zatím přesný obsah mírového plánu Huga Cháveze. Měl by pomoci zabránit intervenčnímu zásahu, což by měla být velká služba. Cílí na to, aby zajistil režimu oddechový čas a legitimitu. To by ale byla vážná politická chyba.
Žádné geopolitické strategie, nikoli státy a vůdcové, ale lidé jsou skutečnými protagonisty současného příběhu. Především to je poselství z Tunisu, Káhiry a Tripolisu. A to je při veškerých nejistých pozitivních východiscích dobrá zpráva.
Chápejme správně znamení doby. V lidových povstáních v Maghrebu je vyjádřen rostoucí odpor proti hluboce nespravedlivému uspořádání světa a proti jeho místním vládcům. Jsou součástí celosvětového přelomu. To se také týká levice v Evropě, která se na tomto přelomu účastní svými analýzami a postoji.

Walter BAIER, koordinátor Transform a bývalý předseda KS Rakouska

(Přeložil Jiří MÁLEK)