Akci »Uvařte vládu« zopakujeme

Autor: Milan Neubert <neubert(at)sds.cz>, Téma: 03. Rozhovory, diskuse, Vydáno dne: 29. 04. 2011

říká mluvčí platformy Spojenectví Práce a Solidarity (SPaS) Milan Neubert

20. dubna proběhla akce »Uvařte vládu«, kterou připravilo Spojenectví Práce a Solidarity. Jak tuto akci hodnotíte?
Osobně ji hodnotím velmi pozitivně. Přes minimální čas na propagaci akce ze strany všech spolupracujících subjektů se akce podle zveřejňovaných údajů o spotřebě elektrické energie zúčastnily desítky tisíc protestujících. Výsledek akce s velkou pravděpodobností ovlivňuje i reakce regulátora sítě, takže počet protestních hlasů mohl být až 100 tisíc.
Chystáte opakování? Nebo zvažujete i jiné protestní formy?
Určitě obojí, ale nejprve bychom chtěli zopakovat akci »Uvařte vládu«. Vycházíme z předpokladu, že počet jejích účastníků bude napodruhé podstatně vyšší a že výsledek akce uvidí již každý, kdo se i bez zkušeností s analýzou dat podívá na grafy spotřeby. Od toho si slibujeme zvýšení pocitu sounáležitosti v české společnosti, přejeme si, aby se jednotlivci postupně zbavovali pocitu, že jsou ve svém nesouhlasu s dnešní asociální vládou sami. Očekávám, že SPaS vyhlásí druhé kolo akce na středu 5. května opět od 20 hodin.
Jak vlastně vzniklo Spojenectví Práce a Solidarity, jaká je forma a co je hlavní cíl této iniciativy?
Spojenectví Práce a Solidarity vniklo jako dobrovolné, zatím zcela neformální společenství subjektů ze středolevého politického spektra, které spojuje odpor proti současné pravicové vládní koalici a které se bezproblémově shodnou na základních hodnotách jako je práce a solidarita. Poprvé jsme se oficiálně sešli před 14 dny a na nějaké přesné vymezení cíle je ještě brzy. Každopádně jsme se zatím shodli na pořádání společných akcí, na snaze koordinovat aktivity jednotlivých subjektů. Předpokládám, že na základě těchto společných akcí bude postupně krystalizovat i minimální akční program, na němž se můžeme shodnout.

29. 4. 2011(ste)

http://www.halonoviny.cz/articles/view/219955