Spojenectví práce a solidarity vyzývá občany k podpoře odborářské demonstrace 21. 5.

Autor: Milan Neubert <neubert(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Vydáno dne: 16. 05. 2011

Současná pravicová koaliční vláda, pro kterou je typické arogantní a asociální jednání a o níž vyplouvají na povrch děsivé informace o nedemokratických a korupčních praktikách, by měla uslyšet jednoznačný postoj od občanů České republiky, že už ji nepovažují za svého legitimního představitele.

Spojenectví práce a solidarity (SPaS), vystupující jménem řady politických i společenských organizací, iniciativ a hnutí, se proto obrací na všechny občany ČR, aby maximální možnou měrou podpořili odborářskou demonstraci 21. 5. 2011 od 13:00 v Praze.

Mluvčí SPaS
Ilona Švihlíková, Jan Kavan, Milan Neubert, 16. 5. 2011

Za členy SPaS (abecedně):
Alternativa Zdola (AZ)
Demokratická strana zelených (DSZ)
Klub společenských věd (KSV)
Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)
Ne Základnám (neza)
Rada seniorů ČR (RS ČR)
Sdružení nájemníků ČR (SON)
Sdružení zastánců dětských práv (SZDP)
Společnost pro evropský dialog (SPED)
Strana demokratického socialismu (SDS)
Suverenita (SBB)