Pouze na první pohled

Autor: Vít Stanislav <vitstanislav(at)volny.cz>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 20. 06. 2011

jsem byl zklamán z počtu účastníků manifestace na podporu stávkujících odborářů v dopravě v Praze. Uvědomil jsem si, že pražská manifestace a ani její velikost, nebyly zdaleka hlavními akcemi této odborářské stávky proti vládním reformám.

Rozsah této stávky byl hlavně v zastavení dopravy na železnici, autobusů, a MHD všech druhů, především ve velkých městech republiky. Pražská manifestace byla jen dílčím příspěvkem v aktivitách nejen odborářů v dopravě, ale i dalších odborářů jiných profesí, kteří se ke stávce připojili. Připočtu-li k tomu, že Praha byla vylidněná jako v neděli, že nejezdilo Metro a MHD byla redukována na nedělní provoz, tak podle mého odhadu šlo ulicemi Prahy 1000-2000 účastníků. I tak si myslím, že v tom celkovém počtu nebyli Pražané v menšině.

Mluvil jsem v průvodu Prahou s některými účastníky, shodli jsme se na tom, že v Praze, pokud se zastaví MHD, tak je velmi obtížné se při velikosti města na takovouto akci dostavit ve velkém počtu. Vedle mne jel starší pán s chlapečkem v kočárku. Jak dědeček řekl, šel manifestovat za svého vnuka, nechce aby žil v podmínkách v důsledku asociálních vládních reforem. Bylo sympatické, že ve velké většině tentokrát převládali mladí lidé. Atmosféra celého pochodu byla důstojná a účastníci okolostojícím dávali jasně najevo proč manifestují. Jak se lidově říká, manifestující byli napružení proti vládě a zejména proti ministrovi Kalouskovi, před jeho ministerstvem mu to dali hlučně najevo.

Odboráři i ostatní účastníci manifestace vyjádřili to, co si myslí většina občanů v České republice. Pokud koalice a vláda toto varování nepřijme a prosadí své reformy, může se změnit takováto varovná manifestace v mohutnou vlnu odporu, která si odchod dnešních reformátorů vynutí.

To však již nebudou odboráři v dopravě stávkovat, ale přivezou ve vlacích a autobusech do Prahy, třeba na Letnou, ty, kteří to změní. To už tady jednou bylo. Být vládou, tak bych takovéto, byť ne mohutné upozornění, nepodceňoval.

Vít Stanislav, SDS Praha