Vyznamenávat?

Autor: Karel Černý <(at)>, Téma: 08. Od naąich čtenářů, Vydáno dne: 07. 09. 2011

Důrazně protestuji proti vychvalování a vyznamenávání bratrů Mašínů.

Já uznávám, že k válce a otevřenému ozbrojenému boji patří (bohužel) zabíjení. Ale ne vraždění! Já uznávám, že jejich čin vyžadoval odvahu (i když v jejich věku se strach příliš nepřipouští), ale odvahu zavraždit bezbranného a spoutaného má především zbabělec. Nedávno byl ve Vašem deníku uveden příspěvek kohosi z New Yorku, který Mašíny obhajoval tím, že kdyby komukoliv jinému někdo sebral majetek, věznil a popravil blízké, že by také zabíjel (nebo tak nějak to bylo uvedeno). Asi bych také měl chuť zabíjet, ale ne vraždit. Konečně, jak by se onomu pisálkovi líbilo, kdyby někdo ztýral jeho blízké a zabil domácího mazlíčka jen proto, že obhajuje právě bratry Mašíny? Není to náhled příliš subjektivní a jednostranný? Zbraně prý jsou pro zabíjení!! Ale to bychom se dostali do dob, kdy vítězil rychleji tasený colt či hbitější meč, bez ohledu na to, kdo má pravdu, bez ohledu na demokracii, bez ohledu na rovnost před spravedlností. A tak se mi proti mé vůli dere na mysl ideologie, která hlásá, že jsme si všichni rovni a každému podle jeho zásluh. Ano, hádáte správně. To je základní myšlenka komunistické ideologie. Když vezmu v úvahu z jaké politické strany jsou Mašínové oceňováni (Topolánek, Vondra), tak já, za éry tzv. budování rozvinutého socialismu rebel, nikdy nebudu volit ODS. To slibuji. Vysoce si vážím organizované odbojové činnosti otce bratří Mašínů. Jejich činnost však nelze srovnávat s jeho hrdinstvím. Já osobně bych přivítal, kdyby se veškeré spory a konflikty neřešily na válečném, příp. odbojovém, poli, ale na sportovních kolbištích - bez MRTVÝCH. Především těch spoutaných. Skupina bratří Mašínů je oceňována (Topolánek, Vondra) za to, že utekli na západ bojovat proti komunistům. Proč tedy nejsou oceňováni všichni ti, kteří po obsazení našeho území Němci utekli, aby bojovali a umírali v britských, francouzských či sovětských jednotkách za osvobození m.j. i Československa? Já vím proč. Mašínové údajně bojovali proti komunistům, zatímco ti ostatní "jen" proti nacistům !!! Je to tak správně? Karel Černý, Plzeň