Pro Festival za demisi vlády

Autor: Milan Neubert <neubert(at)sds.cz>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 29. 09. 2011

Projev Milana Neuberta na Festivalu za demisi vlády, který připravily neformální občanské iniciativy Iniciativa za demisi vlády a Už stačilo s podporou dalších uskupení včetně Strany demokratického socialismu.

Hezký festivalový den všem!

Scházíme se tu dnes na Festivalu za demisi vlády společně s ostatními a chceme dát jasně najevo, že absolutně nesouhlasíme s kroky, které dnes horečně připravuje a v parlamentu prosazuje současná vláda České republiky. Jsme přesvědčeni, že jejich výsledkem bude zhoršení kvality života většiny občanů téhle země.

To ale není jediné, co nám vadí. Ten obsah, to je jedna věc. Ale to druhé, tedy forma, s jakou panující vrstva své kroky prosazuje, to považujeme za snad ještě horší.

Ti starší z nás se asi dobře pamatují na to, jak se před listopadem 1989 za doby reálného socialismu, připravovala rozhodnutí za zavřenými dveřmi. Absolutně se nepřihlíželo k názorům menšin. Nehodnotím teď nijak cíle těchto menšin. Nepochybně byly různé. Některým šlo opravdu o svobodu člověka, jiné toužily po majetku a po životních nadstandardech.

Mluvím teď o tom, že vylučování názoru menšin z procesu rozhodování vedlo ve svých důsledcích k růstu napětí ve společnosti a to nepochybně přispělo k rychlému pádu tehdejšího režimu.

Náš národ chtěl svobodu, chtěl skutečnou demokracii, nejen tu papírovou, kdy se po volbách diskuse s občany na další čtyři roky zastaví. Tohle jsme přece nechtěli.
A nechceme to ani dnes.

To, oč tu dnes ve skutečnosti běží, je vlastně další kolo zápasu o skutečnou demokracii.

Víme, co nechceme. Nechceme jen slabě většinovou vládu, která se nebaví s opozicí. Nechceme vládu, která ignoruje přání většiny lidí, která jasně prokazují i průzkumy veřejného mínění.

Nemáme zatím ale společnou dohodu, jak věc řešit. Jsou mezi námi příznivci přímé demokracie. Je tu i mnoho těch, kdo si myslí, že dobrým krokem vpřed by byla neustálá a kontrolovatelná komunikace politických strana s občany a jejich iniciativami.

Před námi leží ještě dlouhá diskuse.

Jedna věc je ale už dnes jasná. Tahle vláda už stačila prokázat, že s ní to není a nebude možné.

Vypůjčím si její bilboardovou předvolební zkratku.
Arogance moci je větší, než si myslíte.
Tunely jsou dražší a hlubší, než si myslíte.

Takže nám nezbývá, než jí udělat pá pá.

Úplně na závěr chci připomenout slova Mahátma Gándhího, asi jednoho z největších politických a duchovních vůdců Indie a indického hnutí za nezávislost.

Z průběhu tehdejších bojů s koloniální mocností udělal pro ostatní takový zhuštěný závěr, který je dnes použitelný a aktuální i pro nás.

Říkal:
Nejdřív tě budou ignorovat.
Pak se ti budou smát.
Pak proti tobě budou bojovat.
Potom zvítězíš.

Teď jsme ve fázi, že už se nám arogantní moc začala prostřednictvím médií smát.
To je dobrá zpráva – zvítězíme!