Zúčtujem spolu

Autor: Milan Neubert <neubert(at)sds.cz>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 23. 10. 2011

V sobotu 22. října se v Praze konala demonstrace proti vládním reformám, k níž se po schůzce 26. září přihlásily jak občanské iniciativy, tak odbory. Demonstraci se tehdy rozhodlo podpořit i naše Spojenectví práce a solidarity. Akci již delší dobu připravoval ProAlt, takže jsme takříkajíc nastoupili všichni do rozjetého vlaku a neměli jsme žádný podstatný vliv na přípravu a vlastní realizaci akce.

Příprava zázemí SPaSS politováním je třeba povědět, že se hlavnímu organizátorovi nepodařilo uskutečnit koordinační schůzku, na níž bychom mohli obsah i formu demonstrace jakkoliv ovlivnit. To ovšem nic nemění na tom, že SPaS i jeho jednotliví partneři se připravovali na akci zodpovědně a že zvali své příznivce či členy na samotnou demonstraci, protože společné vyjádření negativního postoje vůči současné pravicové vládě považujeme za podstatnější než jiné okolnosti.

SPaS respektoval přání ProAltu, že se na náměstí Republiky nebudou stavět další stany, a tak vybudoval pouze malé "městečko" podpisových stolků. Záběr z počátku jeho stavby vidíte vpravo na obrázku. Volba místa, daná především ohadem počtu účastníků demonstrace ze strany ProAltu, se ukázala jako trochu nešťastná. Vystavěli jsme ho zbytečně daleko od centra dění a navíc jsme pak byli naproto neočekávaně odděleni od hlavního seskupení několika tramvajovými soupravami, které fakticky rozdělily náměstí Republiky na dvě části. Přes nevýhodnou polohu bylo u našich podpisových stolků neustále živo. Přibyla spousta podpisů na petičních arších, zaprášilo se po rozdávaných materiálech všech zúčastněných spojenců a nezbyla ani jedna píšťalka, které jsme účastníkům demonstrace nabízeli.

Ilona Švihlíková při projevu 22. říjnaNaše "barvy" hájila na tribuně mluvčí Ilona Švihlíková. Podívat se na ni při projevu můžete opět vpravo a text jejího vystoupení si přečtěte níže.

Mluvím zde za Alternativu Zdola a za Spojenectví práce a solidarity!

Jedním z důvodů, proč se tato vláda dostala k moci a jak zdůvodňuje své tzv. reformy je prý budoucnost našich dětí. Máme myslet na budoucí generace.

A v tom mají pravdu. – představme si, co nám jednou řeknou naše děti! – řeknou nám – tohle jste si nechali líbit? Tohle jste na nás nechali dopadnout?

Dopustili jste, aby řádná zdravotní péče byla jen pro bohaté, aby zde mohli řádit exekutoři, aby senioři končili na ulici, zavedly se nucené práce a ponížení při nezaměstnanosti. A my jsme zjistili, že důchody už nikdy neuvidíme!

My se s touto politikou vlády ovšem nesmiřujeme. Senát vrátil asociální a ekonomicky diletantské reformy – díky mu za to!

Podobně jako ve světě se i u nás aktivizuje občanská společnost. 28. září tohoto roku byla schválena Svatováclavská rezoluce, kterou podepsalo již 17 organizací z celé republiky! A není to tak, že jen kritizujeme co se nám nelíbí – to často říkají naši oponenti, že prý neumíme formulovat vlastní pozitivní návrhy!

Pohled na zadní část Není to pravda! V rezoluci najdete návrhy k zákonu o majetkových přiznáních, k obecnému referendu nebo k dodržování veřejnoprávnosti médií.

Požadujeme audit veřejných financí – příjmové a výdajové strany, aby se konečně plně ukázalo , kdože tady měl mejdan a žil si nad poměry!

Vzkazujeme proto nejen Kalouskovi, ale celé této vládě: Přijde den, zúčtujem´ spolu!

SPaS bude oficiálně hodnotit výsledky demonstrace až na svém jednání 1. 11., přesto bych rád za sebe na tomto místě již dnes upozornil na třecí plochu, která se na přípravě a realizaci demonstrace ukázala. Čtenáři budou jistě vědět, že se ProAlt vymezuje jako mimostranická struktura ignorující pravolevé dělení politického spektra. To není z mé strany nějaký hodnotící soud, ale jen neutrální klasifikace. Ve vztahu k ostatním iniciativám tato okolnost nehrála žádnou roli, odhlédneme-li od subjektivních pocitů těchto menších iniciativ, že nebyl plně respektován nepsaný zákaz hegemonizace.

Charakter SPaSu je však diametrálně odlišný, protože nejsme klasickou občanskou iniciativou, ale platformou, na níž spolupracují subjekty nejrůznějšího charakteru včetně politických stran či jejich součástí. Tato okolnost, respektive její nedostatečná akceptace ze strany ProAltu, se stala určitou třecí plochou, kterou jsme si asi obě strany uvědomily až v průběhu samotné přípravy. Některé naše připomínky nebyl ProAlt schopen přijmout a my jsme zase pak nebyli schopni aktivovat pro společnou akci nezanedbatelnou část lidí, sdružujících se na platformě SPaS. Předpokládám, že se reflexe této třecí plochy stane předmětem úvah na obou stranách.

Každopádně já osobně absolutně nelituji toho, že jsme se sobotní demonstrace proti asociálním deformám současné pravicové vlády zúčastnili. Dali jsme jasně najevo, že se SPaS a jeho partneři cítí být součástí společenského proudu, který vládní praxi i její formální zdůvodňování v plném rozsahu odmítá. Dali jsme také najevo ostatním iniciativám, že jsme připraveni jít s nimi v jednom šiku proti tomu, co vadí většině české společnosti.

Chci na tomto místě jménem všech nás tří mluvčích SPaSu poděkovat všem členům spojeneckých iniciativ, sdružení i politických stran za jejich pomoc při přípravě akce a zejména za jejich účast na protivládní demonstraci v Praze 22. října 2011.

Milan Neubert, 23. října 2011