Stanovisko CV SDS k návrhům ministra školství, mládeže a tělovýchovy Dobeše

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Vydáno dne: 06. 02. 2012

Celostátní výbor SDS přijal na svém zasedání 21. ledna 2012 následující stanovisko k návrhům věcného záměru zákona o vysokých školách a věcného záměru zákona o finanční pomoci vysokoškolským studentům.

Považujeme - a to bez ohledu na výhrady, které sami máme k jejich obsahu - za naprosto nevhodný způsob, jakým byly věcné záměry obou zákonů o vysokoškolském studiu připravovány, zejména jejich "projednání" s vysokými školami a jejich reprezentací, které prakticky ignoruje všechny kritické připomínky.
Pokud jde o připravovaný zákon o vysokých školách, omezuje podle našeho názoru nepřípustným způsobem autonomii rozhodování vysokých škol, přenáší nejdůležitější rozhodování mimo sféru volené reprezentace akademických obcí, oslabuje vliv studentů i pracovníků na rozhodování a posiluje závislost vysokých škol na ministerstvu. Nejasné jsou také důvody, které vedou navrhovatele k opuštění některých domácích akademických tradic a k prosazování "anglosaského" modelu.
Zákon o finanční podpoře studentů je podle názoru SDS v současné podobě výsměchem svému názvu. Nemůžeme přijmout princip, který by ze studentů udělal rukojmí bank - a přitom ani nepřinesl žádný finanční prospěch příslušným školám. Jediným, kdo by z nového zákona profitoval - a to doslova - by byly banky, spravující půjčkové účty studentů. Návrh věcného záměru zákona tak opět ukazuje, kdo je reálným vládcem. Za zásadní problém školství (nejen vysokého) považujeme dlouhodobé podfinancování. Tento problém však není možno řešit zaváděním školného, které by omezilo pro značnou část populace přístup ke vzdělání. Tento problém nevyřeší ani odložení splátek "půjček na vzdělání", zejména tehdy ne, bude-li odloženo do dosažení dvojnásobku životního minima (jak to předpokládá návrh). Již dnes jsou platy absolventů mnohých oborů (zejména tam, kde jich většina zákonitě odchází do veřejné sféry, jako např. učitelé) velmi nízké; nutnost splácet půjčky za studium by je srazila na hranici chudoby nebo pod ní.

Praha, 21. 1. 2012