K uspořádání referenda o přistoupení ČR k unijní smlouvě o fiskální zodpovědnosti

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Vydáno dne: 06. 02. 2012

Stanovisko Celostátního výboru SDS, přijaté dne 21. 1. 2012

SDS je principiálně pro pořádání referend o všech důležitých otázkách. Jednoznačně podporujeme přijetí zákona o obecném referendu, který by naplnil ústavu a který by občanům umožnil za přesných podmínek zasahovat do rozhodování exekutivy. K přijetí takového zákona vyzýváme všechny strany zastoupené v Parlamentu ČR, všechny senátory i prezidenta ČR.


Pokud se ukáže nemožné zákon o obecném referendu přijmout, měl by podle našeho názoru být přijat zvláštní zákon o referendu v této otázce, která podstatným způsobem mění způsob rozhodování v EU. Tak jako dlouhodobě celá Strana evropské levice, i SDS  podporuje co nejširší demokratizaci rozhodování v EU, včetně co nejširšího uplatnění prvků přímé demokracie při přijímání rozhodnutí zásadním způsobem ovlivňujících život občanů EU.

V Praze, 21. 1. 2012