"V této chvíli nevím a tak vám ani neodpovím ..." aneb "I obráceně !"

Autor: Jiří Hudeček <jihudecek(at)volny.cz>, Téma: 03. Rozhovory, diskuse, Vydáno dne: 11. 02. 2012

Posuďte sami skvělý výkon, který podala ministryně kultury Alena Hanáková (TOP09) v České televizi v pořadu Události, komentáře věnovaném tzv. majetkovému vyrovnání státu s církvemi. Nepochybně se - a to i v české politické bídě - zapíše "zlatým písmem" do seznamu politiků-neumětelů. Nebo že by se chtěla etablovat jako komik?

V části pořadu, věnované takzvaným církevním restitucím (oficiálně návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ) vystoupili kromě Martina Veselovského (dále Moderátor) ministryně Alena Hanáková (dále Mynystryně), poslanec ČSSD Jaromír Tejc (dále Tejc) a Tomáš Holub, generální sekretář České biskupské konference (dále Holub).  Nejporozuhodnější část této diskuse přinášíme v přepisu.

Tejc: Tak já nemohu hovořit za Ernst & Young, já hovořím na základě toho, jaké podklady nám připravili naši experti a jsem přesvědčen, že jsme schopni prokázat to, že skutečně tady je nadhodnocena ta částka. A pokud paní ministryně může zodpovědět, tak by mohla říct, jaká je skutečná částka, která se, ze které se vychází při ocenění zemědělských pozemků, zda je to 44 korun za metr čtvereční. Pokud je to tak, tak každý, který dnes se pohybuje v oblasti realit, každý český a moravský sedlák ví, že pole se prodává mezi 5, 10, možná 20 korunami, ale rozhodně ne za 44 korun bez ohledu na to, kde leží. Takže pokud je to tak, tak už z tohoto vychází to, že to naše ocenění je správné.

Moderátor: Paní ministryně kultury, s jakou částkou tedy za tu danou výměru kalkuluje váš propočet?

Mynystryně: Ta částka ..., není pravdou, že by pozemky byly všude za stejnou cenu. Samozřejmě pozemek podle toho, kde ho kupujete, v jaké lokalitě, tak se ty pozemky samozřejmě cenově liší. Ta cenová mapa je opravdu jiná. Takže konečné číslo, které tady pan kolega Tejc jako uváděl, tak byl jakýsi propočet a možná jakýsi kompromis tady z těchto čísel. Ale není možné opravdu říct jedno číslo pro všechny pozemky, nebo říct, že každý pozemek, jedno pole stojí všude stejně, to tak není.

Moderátor  A vy absolutně, vy absolutně vylučujete, že by došlo k nějakému nadhodnocení v průběhu výpočtu jaksi jednotlivých, jednotlivých nemovitostí?

Mynystryně: Já jsem přesvědčena, že systém, který byl nastaven, na kterém se skupiny, které celé tady toto, tento zákon připravovaly a projednávaly, tak je skutečným kompromisem k tomu, aby, aby ..., na jedné straně může dojít třeba k nadhodnocení, na druhé straně by mohlo dojít případně k jakoby k menší částce. Ale proto došlo k jakémusi ...

Moderátor: Úplně nerozumím tomu, jak může dojít k nadhodnocení. Tak mi popište ten systém, jak bylo, jak se nakonec došlo k oné částce, která je teď v současné době napsána v návrhu zákona, který je v Poslanecké sněmovně?

Mynystryně: V rámci, v rámci cen, které jsou, v rámci teda cenových map, tak se došlo k jakémusi kompromisu. Přesně... Přesný jenom ...

Moderátor: Co to znamená, v rámci cenové mapy ke kompromisu?

Mynystryně: Jenom vám ráda bych k tomu řekla, že v průběhu toho vyjednávání jsem nebyla, takže já vám nemůžu přesně říct, jakým způsobem k tomu došlo, což je mi velice líto v této chvíli a musela bych si něco vymýšlet. Což bych nechtěla. A právě proto ...

Moderátor: To bych možná nechtěl ani já ani naši diváci. Na druhou stranu, paní ministryně kultury, vy ten zákon předkládáte ...

Mynystryně: My jsme tento zákon předkládali s panem kolegou zpravodajem, který ..., vlastně jsme byli dohodnutí, že věci, u kterých on byl a dojednával, takže jako bude pomáhat vlastně tady tento zákon se mnou předkládat.

Moderátor: Takže jestli tomu úplně správně rozumím, tak vy jako ministryně kultury nevíte, jak se došlo k těm částkám, které jsou napsány v návrhu zákona?

Mynystryně? Já v této chvíli vám je přesně neřeknu, protože bych opravdu dělala chyby, a to bych skutečně nechtěla.

Moderátor: A teď vy jste tady řekla takovou poznámku o tom, že některé částky mohly být nadhodnoceny, některé podhodnoceny, to nevypadá jako úplně systémový postup.

Mynystryně: V této chvíli to asi jako systémový postup nevypadá. Ale jsem přesvědčena o tom, že systém, který byl propracovaný a o kterém tady začal mluvit pan Tejc, tak byl schválen všemi těmi, který tady tento návrh schvalovali.

Moderátor: Jak víte, že ten systém, jak se jaksi.. jak se celá situace dostala k těm částkám, je propracovaný a je správný?

Mynystryně: Jsem o tom přesvědčena. Tomu týmu ...

Moderátor: Na základě čeho, vždyť nevíte, jak ten systém vypadá?

Mynystryně: Já se velmi omlouvám, ale nemám tady podklady, které to přesně řeknou a nechtěla bych říkat zavádějící čísla. Omluvte mě, prosím.

Moderátor: To je jeden z nejzásadnějších zákonů této vládní koalice a vy jako členka vlády, ministryně kultury tady sedíte a říkáte, že nevíte, jak se došlo k těm částkám. A to je zároveň zásadní výhrada opozice, že vláda dává, nebo se chystá dát církvím příliš velkou částku peněz. Tak na čem postavíte svůj argument, abyste panu poslanci Tejcovi řekla: Nemáte pravdu?

Mynystryně: Postavíme ji na propočtech, které momentálně já tady u sebe nemám.

Moderátor: Ale věříte jim.

Mynystryně: Ano, věřím jim. Jsem přesvědčena o tom, že ten systém, který byl takto nastaven, že je, že to je jeden ze způsobů, jak se s tímto majetkovým narovnáním vyrovnat, i finančně.

Moderátor: Teď: vy jste tady demonstrovala standardní postup členky vlády, která si od začátku říká vláda rozpočtové odpovědnosti.

Mynystryně: Ne, nedemonstrovala jsem tady nic takového, jenom jsem se vám snažila jako vysvětlit, že v této chvíli přesné propočty u sebe bohužel nemám.

Moderátor: Pane generální sekretáři, ten zákon dávali do sněmovny a jaksi ho ... jaksi tlačili prvním čtením dva lidé, ministryně kultury a pak zpravodaj daného zákona. Jak se vám to poslouchá, když ministryně kultury nedokáže osvětlit, jak se došlo k těm částkám? Teď tady to vypadá, že pan poslanec Tejc měl pravdu.

Holub: Pan poslanec Tejc bohužel v této věci také nemá pravdu a já naprosto rozumím paní ministryni, že v situaci, kdy vstoupí do vyjednávání, které trvalo 20 let a ve kterém se diskuse nad výpočtem formovala velmi dlouho a skutečně je to ..., já jsem měl tu možnost se podívat na ty algoritmy, které, tak jak pan poslanec Tejc říká, nezahrnují jenom ...

Moderátor: Pane generální sekretáři, ten minulý návrh, který byl smeten v průběhu jednání v Poslanecké sněmovně, byl úplně jiný. Tam se jednalo o úplně, úplně jiné peníze.

Holub: Ale algoritmus byl úplně stejný výpočtu hodnoty.

Moderátor: Výborně, to znamená, že už někdy od roku 2007 či osm máme stejný algoritmus výpočtu hodnoty.

Holub: Ano.

Moderátor: V tom případě paní ministryně kultury ho nezná.

Holub: Paní ministryně kultury v této chvíli, myslím, že se věnovala jiným věcem. A já vám můžu říci, jakým způsobem jsem se já naučil, jak ten algoritmus vypadá.

Moderátor: Popravdě řečeno, spíše zástupkyně vlády by o tomto měla mluvit v tuto chvíli. Pane poslanče, co to pro vás znamená, minimálně tato debata: že to potvrzuje vaše podezření?

Tejc: Tak potvrzuje to naše podezření v tom, že nejen, že je nadhodnocena ta částka finančních kompenzací, ale také, že vláda nechce nadále zveřejnit přesný výčet majetku, který bude vydáván. To je ten největší problém, který máme s tím návrhem zákona. Ty lhůty, které ten zákon dává na přihlášení pro církevní instituce, jsou zhruba 12 měsíců. Nicméně stát musí rozhodnout o vydání během nejpozději, některé lhůty jsou 7 dnů a vydání je během 3 měsíců. V té době může dojít i k vydání majetku, který stát prokazatelně vlastnil a církev o něj nepřišla v roce 48. Může dojít ke zpochybnění restituční tečky, a to si myslíme, že může být další problém, pokud by se toto stalo, aby to nenarušilo například Benešovy dekrety.

Moderátor: Poslední otázka na vás, paní ministryně. Dojde ke zveřejnění onoho seznamu vydávaných nemovitostí a majetků?

Mynystryně: V této chvíli tento seznam není, není ... ehm ....

Moderátor: Není ? ! ! 

Mynystryně (s pohledem na Holuba): Seznam jako takového majetku existuje jako církevní a není problém ho zveřejnit.

Moderátor: Takže ho zveřejníte?

Mynystryně: Takže jsem ..., předpokládám, že v případě, že nastane tento, tento okamžik, tak že bude ..., církevní majetek je známý, takže není to nic tajného.

Holub: Já bych jenom k tomu možná rád řekl jednu věc, která pro nás je velmi složitá, pro církve, že všude, kde se objevilo, třeba v lesním hospodářství, že to jsou majetky, které bude církvi pravděpodobně vracen, tak to jsou majetky, které jsou těženy způsobem, který zrovna církvím nedává moc důvěry, že je rozumné v této chvíli jednoznačně mluvit o všem majetku.

Moderátor: Pane generální sekretáři, úplně chápu jako tyto případné těžkosti. Na druhou stranu, kdy tedy ten seznam bude zveřejněn, paní ministryně? Pokud existuje, bude, je možno ho zveřejnit zítra?

Mynystryně: V této chvíli žádný, v této chvíli termín žádný nevím a nebudu ho ani říkat.

Moderátor: Chystáte se k tomu v dohledné době?

Mynystryně:Takže chystáme se k tomu, nebo spíše řeknu to jinak, církevní majetek není žádným tajemstvím, ale celkový kompletní seznam majetku v této chvíli v ruce nemáme, nebo nemám.

Moderátor: Nebylo by to fér vůči třeba voličům ve chvíli, kdy se jedná o tak vysoké částky vyplácené z veřejných peněz, ten seznam mít na stole, aby všichni voliči a obyvatelé věděli, o čem se bavíme?

Mynystryně: Určitě nebude tajemstvím .. e ... říci voličům, jaký majetek patří a který majetek patří církvi a církve, pokud budou chtít majetek některý získat zpátky, pak budou muset prokázat jeho vlastnictví. Takže bude to mít zpětnou vazbu.

Moderátor: Tedy až poté, co bude vydán, bude zveřejněn ten seznam?

Mynystryně: I obráceně.

Moderátor: V tom případě tedy, kdy bude ... Pokud bude platit zákon, tak bude zveřejněn před kolem roku 2012?

Mynystryně: V této chvíli, v této chvíli žádný termín nevím a není žádný domluvený, tak vám ho ani neodpovím.

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/212411000370207/