Hierarchie zpupnosti

Autor: Vít Stanislav <vitstanislav(at)volny.cz>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 27. 03. 2012

Jinými slovy hodnotová stupnice panovačnosti, povýšenosti a arogance. Tak častá v historii a bohužel i v současnosti, nejen u vládnoucích mocných. Již dlouhou dobu se s touto lidskou vlastností střetáváme téměř denně. Ve většině případů je spojena s omezeností těch lidí, kteří povyšují své materiální bohatství na právo ovládat své spoluobčany. Jejich životním krédem je moc peněz, které získali velmi často podivnými machinacemi. A jejich počet lavinovitě narůstá..

Bohužel naše současná česká společnost těžce onemocněla. Pro mnohé naše spoluobčany se možnost uplatnění hierarchie moci peněz a ovládání změnila v arogantní a bezohlednou hru, směřující k uchvacování ještě většího majetku těch druhých. Dlouhodobá lhostejnost v rozhodování odpovědných vedla až k právní legalizaci této zpupnosti. Chaoticky konající policie, soudy a další státní instituce to dokladuje.
Tisk, televize, Internet jsou denně zahlceny úplatkářskými aférami, podvody, krádežemi a násilnými činy. Xenofobní spoluobčané se radikalizují a většinová společnost je bezradná a bohužel i bezbranná.
To vše mimořádně posilují i arogantní snahy přenést tíži ekonomických neúspěchů na většinu poctivě pracujících občanů, včetně chaotických a nespravedlivě orientovaných reforem.
Z míst, která by měla svojí autoritou přispět ke zklidnění a hlavně k aktivizaci všech sil, které mají odpovědnost, povinnost a možnost tento stav změnit, jsou slyšet jen slova, která tuto nemohoucnost pouze zakrývají.
A tak nezbývá závěrem než připomenout slova, která se kdysi ozývala z Pražského hradu.

...Vždycky byli a budou jednotlivci, kteří svým nadáním a nekontrolovatelným shlukem okolností víc dovedou a víc dosáhnou; vždycky bude hierarchie mezi lidmi. Ale hierarchie znamená pořádek, organizaci, kázeň, vedení a poslouchání, nikoli vykořisťování člověka člověkem....Čím déle žiji, tím víc poznávám tu zvláštní roli jedinců ve vývoji lidstva; ale opakuji: vyšší nadání a takzvané štěstí, neopravňují k vykořisťování méně nadaných a méně šťastných. (TGM)

Ale to už je dávno, hierarchii zpupnosti dnes narostla chapadla.

Vít STANISLAV Praha 26.3.2012