SYRIZA pozvala na setkání velvyslance států G20

Autor: Milan Neubert <neubert(at)sds.cz>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 06. 06. 2012

Protože zprávy o situaci v Řecku jsou v Čechách sporadické a poněkud jednostranné, rád bych vás touto cestou informoval o dnešním důležitém setkání, které v Athénách uskutečnili naši řečtí soudruzi a kamarádi.

Alexis Tsipras, nejvyšší představitel řecké Koalice radikální levice (SYRIZA) a místopředseda Strany evropské levice zorganizoval dnes (ve středu) v Athénách setkání s velvyslanci zemí skupiny G20 a několika dalších zemí, aby je 10 dní před klíčovými volbami v Řecku seznámil s volebním programem jeho strany, zejména v oblasti ekonomiky a zahraniční politiky. Odmítl tak možnost zopakovat setkání představitele pravicové Nové demokracie, který se minulý týden sešel s velvyslanci států EU.

Na speciální akci v Zappion Mansion Tsipras zopakoval hlavní postoj strany SYRIZA, že současně platné memorandum vede Řecko do záhuby. Tsipras řekl diplomatům: „Chceme se pokusit se svými partnery o řešení, které současnou katastrofickou situaci zastaví.“ Zdůraznil, že platformou SYRIZy není program odchodu Řecka z eurozóny. Řekl, že plán jeho strany „je jediným způsobem, jak vyvést Řecko z krize, a že je to jediný plán, který může zajistit, aby se Řecko stalo rovným a důstojným členským státem EU a eurozóny“.

Poznamenal, že bezvýsledné parlamentní volby z 6. května vzbudily velký mezinárodní zájem o SYRIZu, která získala překvapivě silnou podporu. Tsipras ujistil diplomaty, že jeho strana reprezentuje „levicovou stranou pro 21. století“, která věří tomu, že socialismus může existovat jen na základě demokracie a svobody a že ho chce také uskutečnit.

Tsipras probíral hlavní cíle možné levicové vlády: „Chceme usilovat o jednotnou frontu s našimi partnery, ale takové řešení musí rozhodně zastavit pokračující destrukci, klesající trend řeckého HDP, růst nezaměstnanosti, další snižování odměn za práci a výdajů nezbytných pro zajištění veřejného zdraví a bezpečnosti v zemi.“ Tsipras řekl, že „věří v nahrazení memoranda národním plánem obnovy založeném na ekonomickém a sociálním rozvoji, produktivní a spravedlivé rekonstrukci a fiskální konsolidaci. My nejen že fiskální konsolidaci nepopíráme, naopak, my ji hledáme... Naším cílem je zvedat daňové příjmy ročně o 1% z HDP s cílem přiblížit Řecko k průměru EU během čtyř let.“

Tsipras rovněž ujistil, že SYRIZA zakročí proti daňovým únikům a zvýší daňové odvody bohatým. Přítomným diplomatům sdělil, že ve svých plánech nebude SYRIZA své partnery vydírat, ale že bude „spíše hledat dohodnutelná řešení“.

K zahraniční politice Tsipras řekl, že SYRIZA jako vládní strana bude sledovat multi-dimenzionální, mírovou, ale také náročnou zahraniční politiku v rámci EU, kde bude intenzivně hájit práva své země. Tsipras vyjádřil své přesvědčení, že SYRIZAS bude schopna přispět k podpoře regionální spolupráce na Balkáně a ve Středomoří. Řekl také, že SYRIZA bojuje za převod Blízkého východu do bezjaderné zóny a že v tomto směru přijde s příslušnými iniciativami.

K řecko-tureckým vztahům Tsipras řekl, že je pro dialog, vedený na základě mezinárodního práva a vzájemné úcty k národní suverenitě jednotlivých zemí. Podpořil přijetí Turecka do EU pod podmínkou, že sousední země opustí hrozbu války proti Řecku. Turecko by také mělo souhlasit s postoupením vymezení Egejském kontinentálního šelfu Mezinárodnímu soudnímu dvoru v Haagu.

K otázce výlučné ekonomické zóny (EEZ) v Egejském moři Tsipras uvedl, že Řecko má nezadatelné právo na její vytvoření a na využívání podvodního bohatství v této oblasti a že přijde s iniciativami pro příslušné dohody se sousedními zeměmi. Pokud jde o kyperskou otázku, Tsipras řekl, že SYRIZA je pro opětovné sjednocení ostrovní republiky v rámci dvou komunit a dvou zón federace a pro odstranění všech cizích armád a vojenských základen.

Pokud jde o Balkán, Tsipras sdělil, že SYRIZA bude podporovat spolupráci na Balkáně a také myšlenku Balkánské ekologické mapy. K otázkce názvu bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Tsipras řekl, že SYRIZA podporuje složený název se zeměpisnou kvalifikací pro všechna použití.

Pro dokreslení setkání budiž dodáno, že ambasády USA a Německa vyslaly jen nižší úředníky, naopak řada dalších zemí požádala o přizvání. Diplomatický svět je plný symbolů.

Milan Neubert, SDS, 6. 6. 2012