KKE: K výsledkům parlamentních voleb v Řecku 17. června

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Vydáno dne: 20. 06. 2012

Volební výsledek je negativní pro lidi, kteří velmi trpěli hospodářskou krizí a opatřeními, která následovala - memorandy, smlouvami o úvěru, prováděcími zákony. Lidé budou čelit závažným problémům a vývoji a ať bude vytvořena jakákoliv vláda, nesplní jejich očekávání. Právě naopak. Naše hodnocení o negativním charakteru volebního výsledku je založeno na těchto bodech:

Za prvé: vzestup Nové demokracie (ND), což je dobře známá protilidová, protidělnická strana, která se nemění. Nejhorší ještě není u konce, jak prohlašuje pan Samaras. Nejhorší se teprve blíží. A vláda, která se bude tvořit, zřejmě s ND jako svým jádrem, nevyřeší žádný z problémů lidu. Naopak, situaci ještě zhorší.

Za druhé: vzestup SYRIZy ve druhých volbách v porovnání se značným nárůstem, který měla v květnových volbách. Tentokrát SYRIZA získala velké množství hlasů a vysoké procento, ale až poté, co byly do značné míry rozmělněny její slogany týkající se memoranda a smlouvy o půjčce, prováděcích zákonů zaujetím jasné pozice, že její vládní politika bude postupovat v rámci "jednosměrky" EU. Poskytla vládnoucí třídě a zahraničním mocnostem mnoho záruk, že Řecko udrží v eurozóně za každou cenu. V tomto smyslu jsme přesvědčeni, že její podpora je negativním prvkem vzhledem k tomu, že změnila své pozice, a to bez ohledu na to, že jsme věřili, že nebude plnit to, co slibovala ve volbách z 6. května.

Za třetí: nesporně velký pokles KKE, který bude mít větší význam pro připravenost lidí zasahovat s ohledem na zintenzivnění problémů v důsledku krize v Řecku a především v důsledku k prohloubení krize v eurozóně. Naše stanovisko ze 7. května, že to budou pro KKE nejtěžší a nejsložitější volby za posledních 40 let, se potvrdilo. Věděli jsme o obrovských překážkách, kterým strana bude muset čelit, které byly mnohem větší v porovnání s těmi, kterými jsme prošli do voleb 6. května, jsou to dilemata nového bipolárního systému ND a SYRIZy. Obě bojovaly svým vlastním způsobem za volební výsledek, jedna zastrašováním a druhá prostřednictvím iluzí. Samozřejmě, výsledek musí být posouzen celou stranou, Komunistickou mládeží Řecka (KNE), přáteli a příznivci strany, jak to strana činí v každých volbách, aby se dospělo k ucelenějším a podstatnějším závěrům.

Za čtvrté: hlasy a procentuální podíl "Zlatého úsvitu" a to navzdory skutečnosti, že po 6. květnu bylo mnohem více důkazů o jeho fašistickém a gangsterském charakteru.

KKE dává přednost tomu, říkat lidem pravdu, pokud jde o povahu krize a možné důsledky, které jsou spojeny s negativním vývojem v eurozóně, pokud jde o charakter Evropské unie, o potřebu jednostranného zrušení dluhu, potřebu vyvázání se z EU a boj za moc pracujících a lidu. Říkali jsme tyto věci zcela vědomě.

Účast KKE ve vládě spravující krizi v takové rozhodující fázi, kdy to, co je potřeba, je linie rozchodu a protiútoku, by vedla dříve nebo později k velké porážce pro hnutí, neboť případná účast KKE v nedůvěryhodné vládě dvou tváří, jedné pro vnitřní záležitosti a jedné pro zahraniční vztahy, by mohla být použita jako alibi pro zpronevěření se lidem a sladění vládní politické linie se zájmy monopolů.

Zdravíme členy strany a KNE, přátele a příznivce strany, kteří vedli tuto těžkou bitvu, a všechny ty, kdo odolali tlaku a hlasovali pro KKE. Prohlašujeme, že KKE zůstane pevná i přes snížení počtu křesel v parlamentu, bude pokračovat v intenzivní činnosti v hnutí a bude podporovat a posilovat každé východisko pro zápas a naději.

Lidé si nutně v průběhu událostí vzpomenou na otázky, které jsme položili v obou volebních bitvách, předpovědi a varování týkající se vývoje v eurozóně, týkající se možnosti zapojení Řecka do války, zejména po volbách v USA. A také věříme, že i ti lidé, kteří nehlasovali pro stranu, i když oceňují její pozice a úlohu, pochopí důsledky tváří v tvář možnosti koaliční vlády proti memorandu.

Ujišťujeme Vás, že se budeme řídit vším, co jsme řekli lidem před volbami. Budeme v přední linii v každém zápasu, budeme podporovat všechny militantní iniciativy týkající se akutních vyvíjejících se problémů, a budeme připravovat lid do té míry, jak toho budeme schopni, aby byl dokázal čelit novým ránám, které se blíží. Doufáme, že tento ústup v radikální orientaci, který byl zvláště patrný ve druhé volební bitvě, nebude trvat dlouho, protože v podmínkách velmi rychlého negativního vývoje neexistuje žádné "počkáme a uvidíme".

KKE se domnívá, že základnou pro lidový protiútok musí být pracoviště, průmyslová odvětví a sousedství. A především, nejdůležitější je přeskupení dělnického a lidového hnutí a sociálního spojenectví, společensko-politického spojenectví, které bude bojovat za okamžité a naléhavé problémy, a také shromáždí síly pro radikální převrat, který je nezbytný."

Athény, 17. června 2012, tiskové oddělení ÚV Komunistické strany Řecka


Výsledek voleb 17. června v Řecku: Komunistická strana Řecka (KKE) 4,5%, Nová demokracie (ND - liberální strana) 29,6%, SYRIZA (spojení oportunistických sil a sil z PASOKu) 26,9 %, PASOK (sociální demokracie) 12,3%, Nezávislí Řekové 7,5%, Zlatý úsvit (nacionální a rasistická strana) 6,9%, Demokratická levice (odštěpek od SYRIZy spojený s některými silami PASOKu) 6,3%. Na základě těchto výsledků má KKE 12 poslanců.

Zdroj: inter.kke.gr
Překlad: Komunistický svaz mládeže