Stanovisko SDS k zákonu o majetkovém vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Vydáno dne: 05. 09. 2012

Poslanecká sněmovna stojí před novým projednáváním návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, který byl zamítnutím Senátu vrácen. Považujeme v tomto kritickém okamžiku za nezbytné jasně prohlásit, že SDS s návrhem zákona absolutně nesouhlasí.

Proti návrhu bylo v posledních týdnech sneseno množství argumentů, s nimiž se ztotožňujeme a které považujeme za zbytečné opakovat, argumentů  povahy historické a právní, ekonomické i politické, morální – a koneckonců i náboženské. SDS považuje tento návrh zákona za vrchol arogance současné pravicové koalice i za téměř neskrývaný pokus o další majetkový převrat gigantických rozměrů s obrovským dopadem na celou společnost, srovnatelný s kupónovou privatizací a dalšími pověstnými „tunely“ počátku devadesátých let.

Tento zákon by výrazně ovlivnil ekonomickou, ale i sociálně politickou situaci v našem státě, a  podstatným způsobem by zatížil na dlouhou dobu vztahy věřících a ateistů ku škodě obou stran. Jsme proto přesvědčeni, že k otázkám vztahu státu a církví, včetně majetkového vyrovnání s katolickou církví (která by byla hlavním příjemcem majetku podle navrhovaného zákona) by měli mít možnost vyjádřit se v referendu všichni občané České republiky.

Navrhujeme, aby součástí tohoto referenda byla i odluka církví od státu.

Za základ této odluky navrhujeme stanovení daňových asignací věřících, popřípadě daňově odečitatelných darů podobně, jako je tomu již nyní u finanční podpory pro politické strany a občanská sdružení. Tyto zdroje, úměrné skutečnému postavení církví v současné společnosti, by měly sloužil k úhradě jejich provozních nákladů, vč. platů duchovních. Příspěvky státu církvím by měly podporovat jejich charitativní činnosti, pokud bude nahrazovat či doplňovat obdobné činnosti státních institucí. Samostatnou záležitostí musí být státní příspěvky na péči o vybrané kulturní a historické  památky církevního charakteru.

Strana demokratického socialismu dospěla k názoru, že k zamezení reálné účinnosti kritizovaného zákona je zapotřebí přijmout všechny možné politické i právní prostředky.

V Praze, dne 3. 9. 2012
Předsednictvo CV SDS