Situace před presidentskou volbou je špatným vysvědčením pro českou levici

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Vydáno dne: 17. 12. 2012

Prohlášení předsednictva Celostátního výboru SDS

Česká levice se při presidentské volbě dostává již potřetí do prekérní situace. Navzdory své relativní převaze ve společnosti se levice sama staví "mimo hru" a možžná tak umožžní zvolení pravicového presidenta. Základním problémem je opakovaná neschopnost hlavních levicových sil nalézt kandidáta, který by levici nerozděloval, ale dokázal ji spojovat. Tentokrát je však situace jednoznačně horší. Současní kandidáti pro přímou presidentskou volbu dokonce staví proti sobě i různá křídla a části hlavních levicových stran. S největší pravděpodobností spějeme k neúspěchu levice jako celku.

Zodpovědnost za tento stav nesou především obě hlavní levicové strany, které se opět nedokázaly s dostatečným předstihem shodnout na strategii pro presidentské volby a na výběru vhodného všeobecně přijatelného kandidáta.

Praha, 15. 12. 2012
Předsednictvo CV SDS